Vrouwelijke advocaat Tiel?

Elassaiss is uw specialist in ondernemings- en privacyrecht

Vrouwelijke advocaat Tiel

Bent u op zoek naar een vrouwelijke advocaat in Tiel?  Dan bent u bij Advocatenkantoor Elassaiss aan het juiste adres! Advocatenkantoor Elassaiss is gespecialiseerd in ondernemings- en privacyrecht. Wij zoeken vanuit specialistische kennis met cliënten naar de voor hen meest bruikbare oplossing.

Onze aanpak

Ondernemers hebben behoefte aan een praktische aanpak. Daarom is onze dienstverlening hier dan ook op gericht. Wij makn zoveel mogelijk gebruik van gewone taal, tenzij het niet anders kan. Wij realiseren ons ook dat juridische zaken voor de ondernemer vaak als noodzakelijk kwaad worden gezien. Deze leiden af van de kernactiviteit van de ondernemer: ondernemen. Wij zorgen ervoor eraan bij te dragen dat ondernemers zich zo weinig mogelijk met het juridische hoeven bezig te houden.

Door de jarenlange ervaring kunnen de advocaten van Advocatenkantoor Elassaiss de posities van alle betrokken partijen goed inschatten. Dit leidt snel tot goede, praktische oplossingen komen.

Met welke rechtsgebieden kan de vrouwelijke advocaat van Elassaiss u helpen?

Er zijn verschillende rechtsgebieden waar wij in gespecialiseerd zijn. Heeft u hulpen nodig bij een van de onderstaande rechtsgebieden? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op! 

  • OndernemingsrechtWij adviseren en procederen over onder andere fusies en overnames, aandeelhoudersovereenkomsten en vof-contracten.
  • PrivacyrechtIn het kader van privacy kunnen wij onder meer helpen met het opstellen van een privacybeleid, een privacystatement en het opstellen van verwerkers overeenkomsten.
  • BestuurdersaansprakelijkheidHieronder valt onder ander het adviseren en procederen van: het niet voldoen aan de administratieplicht, het niet tijdig publiceren van jaarstukken en beslag en executie.
  • Contracten en incassoWij hebben jarenlange ervaring met het opstellen van commerciële overeenkomsten. Daarnaast procederen wij regelmatig over onder andere de uitleg van overeenkomsten, het niet nakomen van (betaling)verplichtingen en de algemene voorwaarden.

Maatschappelijke betrokkenheid

Advocatenkantoor Elassaiss is een winst gedreven onderneming. Echter vinden wij het ook erg belangrijk om als kantoor terug te geven aan onze omgeving. Dit doen wij daarom op verschillende manieren. Lees hoe wij onze maatschappelijke betrokkenheid ten uitvoer brengen.

Advocatenkantoor Elassaiss gelooft in de gelijkheid van alle mensen, waar ze ook vandaan komen, hoe ze zich ook identificeren, hoe ze er ook uitzien, van wie ze ook houden en ongeacht hun levens- en/of geloofsovertuiging.

vrouwelijke advocaat Tiel

We werken niet alleen als advocaat in Tiel, maar bijvoorbeeld ook in Zaltbommel, Culemborg en Buren.

Recente artikelen

Betaalt uw debiteur te laat? Welke rente kunt u vorderen?

Betaalt uw debiteur te laat? Welke rente kunt u vorderen?

Betaalt uw schuldenaar te laat? Dan kunt u schadevergoeding vorderen voor de schade die u door deze vertraging lijdt (vertragingsschade). Deze schadevergoeding bestaat uit rente. Maar welke rente is dat? Wettelijke rente of contractuele rente? In de wet is bepaald dat...

Wanneer is een debiteur in verzuim? En wat zijn de gevolgen hiervan?

Helaas komt het regelmatig voor dat andere partijen hun verplichtingen niet nakomen. Meestal is dat op z’n minst vervelend maar het kan ook ernstige consequenties hebben. Het kan bijvoorbeeld tot schade lijden. Kan een debiteur diens verplichtingen niet meer nakomen?...

De 5 meest voorkomende fouten in contracten

De 5 meest voorkomende fouten in contracten

Dagelijks worden veel contracten gesloten: mondeling en schriftelijk, voor grote en kleine belangen. Helaas worden er regelmatig fouten in contracten gemaakt. Weinig is zo vervelend als te ontdekken dat iets waarvan je denkt dat het geregeld is, dat niet blijkt te...

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl