De 5 meest voorkomende fouten in contracten

29 juni 2023

Dagelijks worden veel contracten gesloten: mondeling en schriftelijk, voor grote en kleine belangen. Helaas worden er regelmatig fouten in contracten gemaakt. Weinig is zo vervelend als te ontdekken dat iets waarvan je denkt dat het geregeld is, dat niet blijkt te zijn.

Hierna worden vijf van de meest voorkomende fouten in schriftelijke contracten kort besproken. Het zijn wellicht open deuren maar desondanks…

 

1. Onjuiste partijen/onjuiste vertegenwoordiging partijen

Het is belangrijk dat vaststaat wie partij zijn bij het contract. Dit moet duidelijk uit het contract blijken. Noem partijen daarom uitdrukkelijk en controleer de naam en adresgegevens bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Sluit u een contract met een bv dan moet deze daarbij op de juiste manier worden vertegenwoordigd. Degene die het contract tekent, moet daartoe daadwerkelijk bevoegd zijn. Ook dit kan gecontroleerd worden bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het komt regelmatig voor dat deze vertegenwoordiging anders is dan op het eerste gezicht wordt verwacht!

 

2. Onduidelijk contract

De grootste fout die kan worden gemaakt, is dat het contract niet duidelijk genoeg is. Dit kan tot allerlei vervelende situaties leiden. Zorg er daarom altijd voor dat u in ieder geval zelf begrijpt wat in het contract staat. Let erop of bepalingen eventueel ook op een andere manier zouden kunnen worden uitgelegd. Moeilijke woorden zijn niet nodig. Voorkom tegenstrijdigheden.

 

3. Onvolledig contract

Regelmatig komt het voor dat een contract niet volledig is: men vergeet belangrijke punten te regelen. Denk er bij het opstellen van contracten goed over na wat allemaal moet gebeuren en wat allemaal fout kan gaan. Vervolgens moet het stuk zo worden opgesteld dat alles wat nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor het wordt gesloten, wordt geregeld en dat de kans zo klein mogelijk is dat de andere partij u benadeelt.

 

4. Zorg ervoor dat de juiste algemene voorwaarden van toepassing zijn

Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien dit is afgesproken. Zorg er daarom voor dat uw algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard.

Voorkom verder dat u onbedoeld gebonden raakt aan de voorwaarden van de andere partij. Naar Nederlands recht geldt als hoofdregel dat de algemene voorwaarden die als eerste van toepassing zijn verklaard, werking hebben. Wil u niet dat de algemene voorwaarden van een ander van toepassing zijn, wijs deze dan uitdrukkelijk van de hand én verklaar vervolgens uw eigen voorwaarden van toepassing.

 

5. Geen ondertekening

Let erop dat een contract ook daadwerkelijk wordt ondertekend. Voor de meeste contracten is het niet vereist dat deze schriftelijk zijn. Dat betekent dat het ontbreken van de handtekening niet zonder meer betekent dat er geen (mondeling) contract is. Het grote voordeel van een getekend schriftelijk contract is dat daarmee relatief gemakkelijk de gemaakte afspraken kunnen worden aangetoond. Heeft u (met de andere contractspartij) een schriftelijk contract opgesteld en is dit niet getekend, dan is de bewijskracht hiervan véél lager.

 

Contracten maken is een kunst

Contracten maken, lijkt zo eenvoudig. Helaas ligt de realiteit anders. Hiervoor is niet alleen een gedegen juridische kennis nodig. Ook inzicht in alles wat geregeld moet worden en hoe dit het beste kan worden vastgelegd, is essentieel.

 

Voorkom de meest voorkomende fouten in contracten

Bent u van plan een contract aan te gaan? Controleer dan in ieder geval of voldaan is aan de hiervoor besproken punten Hiermee kunt u een aantal van de meest voorkomende fouten in contracten voorkomen.

Hoe groter het belang is, hoe raadzamer het is u te laten adviseren door een deskundige. Fouten in contracten worden sneller gemaakt dan verwacht. Zo is het vaak lastig te weten wat er allemaal in de overeenkomst moet worden opgenomen.

 

Tot slot

Heeft u een vraag over een contract? Wij helpen u graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344-227.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl