Artikelen

Altijd actueel

Betaalt uw debiteur te laat? Welke rente kunt u vorderen?

Betaalt uw schuldenaar te laat? Dan kunt u schadevergoeding vorderen voor de schade die u door deze vertraging lijdt (vertragingsschade). Deze schadevergoeding bestaat uit rente. Maar welke rente is dat? Wettelijke rente of contractuele rente? In de wet is bepaald dat...

Lees meer

De 5 meest voorkomende fouten in contracten

Dagelijks worden veel contracten gesloten: mondeling en schriftelijk, voor grote en kleine belangen. Helaas worden er regelmatig fouten in contracten gemaakt. Weinig is zo vervelend als te ontdekken dat iets waarvan je denkt dat het geregeld is, dat niet blijkt te...

Lees meer

AVG & videobellen/online vergaderen: de 8 stappen

Online vergaderen en videobellen gebeurt steeds meer. Waar moet u rekening mee houden om daarbij te voldoen aan de privacywetgeving (o.a. de AVG)? Online vergaderen en videobellen, het lijkt iets vluchtigs: razendsnel contact tussen twee apparaten. Wat veel mensen...

Lees meer

AVG: mag je persoonsgegevens van kinderen verwerken?

In het dagelijks leven worden heel wat persoonsgegevens van kinderen verwerkt. Mag dat echter zomaar? Aan welke voorwaarden moet je volgens de privacywetgeving (waaronder de AVG) voldoen wanneer je persoonsgegevens van kinderen verwerkt?   Mag je persoonsgegevens...

Lees meer

Samen met anderen borg? Voorkom dat het risico toeneemt!

Dagelijks worden er vele borgstellingen gegeven. Ze zijn onmisbaar in onze economie. Veel financieringen zouden zonder borgstelling niet mogelijk zijn. Soms staan meerdere personen of bedrijven samen borg voor één schuld. Dan is het hoogst onaangenaam indien de...

Lees meer

Privacy & deurbel met camera? Do’s en don’ts!

Deurbellen met een camera kunnen heel erg handig zijn. Door videobeelden en geluidsopnames te maken, kan echter de privacy van anderen worden geraakt. Daarom moet bij het gebruik van een deurbel met camera worden voldaan aan de toepasselijke (privacy)wetgeving. Is het...

Lees meer

Welke drie rollen worden onderscheiden in de AVG?

Om de privacy(rechten) van degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, te beschermen, legt de privacywetgeving (o.a. de AVG) verplichtingen op aan degenen die bij deze verwerking(en) betrokken zijn. Daarbij worden drie rollen onderscheiden: 1.) de...

Lees meer

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl