Bits & Bytes

Ondernemings- en privacyrecht in korte, begrijpelijke taal

VERPLICHT TE BETALEN MAAR NIET DUIDELIJK AAN WIE?

Regelmatig komt het voor dat meerdere partijen claimen recht te hebben op (volledige) betaling van dezelfde vordering. Een lastige situatie voor de debiteur. Aan wie moet hij betalen?  Hoofdregel: voor gevallen waarin de debiteur op redelijke gronden twijfelt aan...

Lees meer

HOOFDELIJKHEID, MOET IK DE HELE SCHULD BETALEN?

Twee schuldenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een schuld. Één van hen wordt aangesproken tot betaling. Wat betekent dit? De schuldeiser kan van iedere hoofdelijk aansprakelijke schuldenaar betaling van het totale bedrag vorderen. Betaalt een van de twee...

Lees meer

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl