Bits & Bytes

Ondernemings- en privacyrecht in korte, begrijpelijke taal

KAN EEN CONTRACT VIA SOCIAL MEDIA WORDEN GESLOTEN?

KAN EEN CONTRACT VIA WHATSAPP, TWITTER OF ANDERE SOCIAL MEDIA WORDEN GESLOTEN? Er wordt heel veel via social media gecommuniceerd. Is het ook mogelijk om op deze manier te contracteren? Voor de meeste contracten geldt naar Nederlands recht dat partijen zelf mogen...

Lees meer

CORONA EN OVERMACHT

CORONA EN OVERMACHT, HOE ZIT DAT OOK ALWEER? De coronasituatie kan ertoe leiden dat een partij niet in staat is zijn/haar afspraken na te komen. Het risico hiervan is o.a. aansprakelijk voor schade die de andere partij hierdoor lijdt. Een geslaagd beroep op overmacht...

Lees meer

BORGSTELLING DGA? LET OP!

BORGSTELLING DGA? LET OP BIJ VERKOOP AANDELEN/EINDE BESTUURDERSCHAP! Borgstelling in privé door een directeur-grootaandeelhouder (“DGA”) voor een bedrijfsfinanciering komt regelmatig voor. Wat gebeurt er met de borgstelling wanneer deze DGA zijn aandelen verkoopt...

Lees meer

WAT IS EEN PERSOONSGEGEVEN? LET OP!

WAT IS EEN PERSOONSGEGEVEN? LET OP ADDERTJES ONDER HET GRAS! Het privacyrecht (o.a. de AVG) ziet op persoonsgegevens.  Wat zijn dit precies?Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Iemand is...

Lees meer

VERPLICHT TE BETALEN, MAAR AAN WIE?

VERPLICHT TE BETALEN MAAR NIET DUIDELIJK AAN WIE? Regelmatig komt het voor dat meerdere partijen claimen recht te hebben op (volledige) betaling van dezelfde vordering. Een lastige situatie voor de debiteur. Aan wie moet hij betalen?  Hoofdregel: voor gevallen...

Lees meer

INSPANNINGS- OF RESULTAATSVERBINTENIS?

EEN INSPANNINGS- OF EEN RESULTAATSVERBINTENIS? SLIM CONTRACTEREN! Het maakt een groot verschil: is het voldoende dat u zich inspant om een resultaat te bereiken of bent u verplicht dat resultaat te behalen? Omgekeerd is het een even groot verschil: heeft u recht op...

Lees meer

HOOFDELIJKHEID, MOET IK DE HELE SCHULD BETALEN?

Twee schuldenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een schuld. Één van hen wordt aangesproken tot betaling. Wat betekent dit? De schuldeiser kan van iedere hoofdelijk aansprakelijke schuldenaar betaling van het totale bedrag vorderen. Betaalt een van de twee...

Lees meer

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl