Privacy- en cookieverklaring

Versie oktober 2022

Om ons werk te kunnen doen, gebruiken we persoonsgegevens. Wij moeten ons daarbij houden aan wetten en regels die hiervoor gelden. En u moet kunnen controleren of we dat ook doen. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uit wat we doen met uw persoonlijke gegevens.

 • Welke persoonsgegevens gebruiken we?
 • Hoe verzamelen we persoonsgegevens?
 • Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
 • Wat doen we met uw persoonsgegevens?
 • Wat zijn uw rechten?

Wie zijn wij?

Hieronder staat wie wij zijn. En hoe u contact met ons kunt opnemen.
Advocatenkantoor Elassaiss
Lingedijk 58
4002 XL Tiel
info@elassaiss.nl 
0344-227030

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die hieronder staan:

 • Contactgegevens, registratiegegevens en in registers opgenomen gegevens (van de contactpersonen) van cliënten, andere opdrachtgevers en wederpartijen van cliënten. En andere persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening.
 • Legitimatiebewijzen van (bestuurders of vertegenwoordigers van) cliënten.
 • Contactgegevens, registratiegegevens en in registers opgenomen gegevens van leveranciers en overige relaties.
 • Persoonsgegevens die sollicitanten ons geven, bijvoorbeeld:
  • Contactgegevens.
  • Persoonsgegevens in het cv.
  • Persoonsgegevens van sollicitanten die wij vinden op internet en social media.
  • Alle andere persoonsgegevens die wij volgens de wet moeten hebben.
 • Persoonsgegevens van mensen die vragen of klachten hebben.
 • Bankgegevens van organisaties en personen die ons betalen. En bankgegevens van organisaties en personen aan wie wij betalen.
 • Gegevens van personen die onze website bezoeken:
  • Gemaskeerd IP-adres.
  • Internet Service Provider.
  • Besturingssysteem en internetbrowser.
  • Hoe lang iemand op onze website is.
  • Hoe vaak iemand op onze website is.
  • Welke pagina’s van onze website een persoon bekijkt.
  • De website die linkte naar onze website.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Hieronder staat hoe we uw persoonsgegevens verzamelen:

 • U geeft ons uw persoonsgegevens.
 • Een cliënt/opdrachtgever of iemand anders geeft ons uw persoonsgegevens.
 • Wij zoeken in openbare registers en andere openbare bronnen om persoonsgegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Wij verzamelen persoonsgegevens als u op onze website komt. Dat doen we met cookies.

Cookies

Bezoekt u onze website? Dan zetten wij kleine bestandjes op de harde schijf van de computer waarmee u onze website bezoekt. Dit zijn cookies. Met deze cookies verzamelen wij persoonsgegevens van u. Bezoekt u onze website later nog een keer? Dan sturen deze cookies persoonsgegevens van u naar onze website.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies gebruiken wij om onze diensten en (het gebruik van) onze website te verbeteren.
 • Analytische cookies gebruiken wij om statistische gegevens van de websites te verzamelen:
 • Wij gebruiken Google Analytics. Wanneer u een website bezoekt waar een onderdeel van Google Analytics is ingebouwd, dan wordt uw browser automatisch gevraagd gegevens naar Google te verzenden. Het laatste deel van het IP-adres wordt dan gemaskeerd. De functie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics. De cookies die wij gebruiken zijn: 1.)_ga; 2.)_gat_gtag_UA_81041609_1; en 3.)_gid.
 • Er zijn websites waarop buttons zijn opgenomen waarmee je een pagina kunt liken en/of delen via social media. Voorbeelden hiervan zijn Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken met stukjes codes die afkomstig zijn van deze partijen. Wanneer u op één van deze buttons (op onze social media) klikt, worden via die code cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op en houden hier ook geen toezicht op. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze partijen. Wij adviseren u de privacyverklaringen en voorwaarden van deze partijen te lezen voordat u gebruik maakt van hun diensten.

Bij de meeste browsers kunt u het opslaan van cookies uitzetten. Zijn de cookies al geplaatst? Dan kunt u de cookies verwijderen. Via de help-functie van deze browsers kunt u de informatie hierover vinden. Wanneer u cookies uitschakelt, kan het zijn dat niet alle functies van de websites kunnen worden gebruikt.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?

In de wet staan de redenen waarom een organisatie persoonsgegevens mag gebruiken. Voor ons gelden deze 4 redenen:

 1. U geeft ons toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor een concreet doel.
 2. Wij hebben een overeenkomst met u en daarom moeten we uw persoonsgegevens gebruiken. Of u vraagt ons om iets te doen voordat we een overeenkomst met u sluiten.
 3. Wij moeten van de wet persoonsgegevens van u gebruiken.
 4. Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dat in ons belang is. Dit is bijvoorbeeld een belang van ons bedrijf of ons commercieel belang.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder staan onze concrete doelen om uw persoonsgegevens te gebruiken.

 1. Contactgegevens, registratiegegevens en in registers opgenomen gegevens van (contactpersonen van) onze cliënten, andere opdrachtgevers en wederpartijen van cliënten. En andere persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening.
  • Doel 1. Wij voeren onze overeenkomst met u uit. Of we moeten iets doen voordat wij een overeenkomst hebben. (Reden 2)
  • Doel 2. Wij houden ons aan de wet. Wij moeten bijvoorbeeld persoonsgegevens van u controleren en/of bewaren. En we moeten meewerken aan onderzoeken van toezichthouders. In sommige gevallen zijn wij verplicht aangifte te doen van situaties die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). (Reden 3)
  • Doel 3. Wij nemen contact met u op. Bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een evenement. Of voor een ander commercieel doel. (Reden 4)
  • Doel 4. Andere concrete doelen waarvoor u toestemming heeft gegeven. (Reden 1)
 1. Legitimatiebewijzen van (bestuurders of vertegenwoordigers van) cliënten
  • Doel 1. Wij houden ons aan de wet. Wij moeten in sommige gevallen uw legitimatiebewijs controleren, het nummer daarvan noteren en/of een kopie daarvan bewaren. En we moeten meewerken aan onderzoeken van toezichthouders. (Reden 3)
 1. Contactgegevens, registratiegegevens en in registers opgenomen gegevens van (contactpersonen van) leveranciers en overige relaties.
  • Doel 1. Wij voeren onze overeenkomst met u uit. Of we moeten iets doen voordat wij een overeenkomst hebben. (Reden 2)
  • Doel 2. Wij houden ons aan de wet. Wij moeten bijvoorbeeld persoonsgegevens van u controleren en/of bewaren. En we moeten meewerken aan onderzoeken van toezichthouders. (Reden 3)
  • Doel 3. Wij nemen contact met u op. Bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een evenement. Of voor een ander commercieel doel. (Reden 4)
  • Doel 4. Andere concrete doelen waarvoor u toestemming heeft gegeven. (Reden 1)
 1. Persoonsgegevens van sollicitanten
  • Doel 1. Wij nemen contact op met sollicitanten. Bijvoorbeeld om hen uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Of om te beoordelen of ze geschikt zijn voor de baan. (Reden 4)
  • Doel 2. Wij bespreken met sollicitanten of ze bij ons willen werken. We maken arbeidsovereenkomsten. En we gebruiken persoonsgegevens van werknemers omdat dat moet van de wet. (Reden 2 en 3)
  • Doel 3. Andere concrete doelen waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven. (Reden 1)
  • Doel 4. Wij moeten van de wet meewerken aan onderzoeken van toezichthouders. (Reden 3)
 1. Persoonsgegevens van mensen die vragen of klachten hebben
  • Doel 1. Wij voeren onze overeenkomst met u uit. (Reden 2)
  • Doel 2. Wij houden ons aan de wet. Wij moeten bijvoorbeeld persoonsgegevens van u bewaren. (Reden 3)
  • Doel 3. Wij beantwoorden uw vragen en klachten. En wij verbeteren onze dienstverlening en onze website. (Reden 4)
 1. Bankgegevens
  • Doel 1. Wij voeren onze overeenkomst met u uit. (Reden 2)
  • Doel 2. Wij houden ons aan de wet. Wij moeten bijvoorbeeld persoonsgegevens van u bewaren. En we moeten meewerken aan onderzoeken van toezichthouders. (Reden 3)
 1. Persoonsgegevens van mensen die onze website bezoeken
  • Wij verbeteren onze dienstverlening en onze website. En wij onderzoeken wat u doet op onze website. Dit doen we om de vindbaarheid van onze website te vergroten. En ook om de effectiviteit van onze website te vergroten. (Reden 4)

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens?

Hieronder staat aan wie wij uw persoonsgegevens geven.

 • Organisaties die onze administratie doen en ons ict- en secretariële diensten leveren. En anderen die voor ons werken. Aan Google Analytics. En Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn als u inhoud van onze website via hun buttons verspreidt.
 • Onze accountants en advocaten. Aan deurwaarders en rechtbanken. En aan verzekeraars.
 • Waarnemers.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten geven wij aan wervings- en selectiebureaus. En aan referenten die wij van sollicitanten hebben gekregen.
 • Gaan wij reorganiseren? Fuseren met een ander bedrijf? Of verkopen wij ons kantoor? Dan geven wij uw persoonsgegevens aan organisaties die hierbij betrokken zijn.

Als dat nodig is, sluiten wij uiteraard eerst een geheimhoudingsovereenkomst.

Hiernaast geven wij uw persoonsgegevens alleen aan anderen als dat moet van de wet of de rechter. Of als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Geven wij uw persoonsgegevens aan andere landen?

Wij gebruiken Google Analytics. Daardoor kunnen uw persoonsgegevens terechtkomen bij organisaties in andere landen. U kunt de privacyverklaring van Google Analytics lezen via deze link. En verspreidt u inhoud van onze websites via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn? Ook dan kunnen uw persoonsgegevens terechtkomen in andere landen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze doelen te bereiken. Staat in de wet een tijd dat wij persoonsgegevens mogen of moeten bewaren? Dan houden wij ons daaraan. Uw persoonsgegevens zitten ook in reservekopieën in onze back-upsystemen. Deze back-upsystemen wissen uw persoonsgegevens na een tijdje automatisch.

Komt een sollicitant niet bij ons werken? Dan bewaren wij de persoonsgegevens van deze sollicitant tot maximaal 4 weken na de sollicitatieprocedure. Geeft een sollicitant ons toestemming persoonsgegevens langer te bewaren? Dan bewaren wij ze zolang als wij met de sollicitant afspreken.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die wij gebruiken, staan in de wet:

 • U mag ons vragen welke persoonsgegevens van u wij gebruiken. En u mag ook zien welke persoonsgegevens wij van u gebruiken.
 • U mag ons zeggen dat wij uw persoonsgegevens moeten verbeteren.
 • U mag ons zeggen dat wij uw persoonsgegevens niet mogen gebruiken.
 • U mag ons zeggen dat wij uw persoonsgegevens een tijdje niet mogen gebruiken.
 • U mag ons zeggen dat wij uw persoonsgegevens moeten verwijderen.
 • U mag ons zeggen dat wij uw persoonsgegevens aan een ander moeten geven.
 • Heeft u ons toestemming gegeven uw persoonsgegevens te gebruiken? Dan mag u deze toestemming stoppen.

Wilt u hier meer over weten? Of wilt u een van de dingen doen die hierboven staan? Stuur ons dan een e-mail: info@elassaiss.nl. Of stuur een brief naar het adres dat hierboven staat. U mag ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder van de overheid die ervoor zorgt dat iedereen zich houdt aan de wet en met name aan de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming.

Wat als u uw persoonsgegevens niet aan ons geeft?

Wij hebben persoonsgegevens van u nodig om onze overeenkomst uit te voeren. En om zeker te weten wie u bent. Geeft u ons deze persoonsgegevens niet? Dan sluiten wij geen overeenkomst met u. Hebben wij al een overeenkomst? Dan stoppen wij de overeenkomst.

Automatische beslissingen door een computer

Wij nemen geen automatische beslissingen met een computer. Ook gebruiken wij geen grote gegevensbestanden om te beslissen wie wij wel of niet als cliënt willen hebben.

Hoe veilig zijn uw persoonsgegevens bij ons?

Wij nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn bij ons.

Mogen wij deze privacyverklaring en het cookiebeleid veranderen?

Wij mogen deze privacyverklaring en het cookiebeleid veranderen. Veranderingen kunt u lezen op deze website.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl