Contracten

Zelf precies begrijpen wat in uw contracten staat

Contracten spelen een belangrijke rol in de dagelijkse ondernemerspraktijk. Vaak zijn daar grote belangen mee gemoeid. Deze kunnen financieel zijn, maar dat hoeft niet. Het valt mij op dat het regelmatig voorkomt dat ondernemers niet precies weten wat in hun contracten staat. Zelfs bij grote belangen.

Ik wil dat mijn cliënten precies begrijpen wat in de door hen te sluiten contracten staat. Daarom worden contracten in heldere bewoordingen opgesteld. Alle afspraken worden zorgvuldig vastgelegd, op een wijze die past bij de cliënt en de betreffende situatie.

Door mijn ervaring ben ik in staat om – ook bij onderhandelingen waarin de belangen van partijen ver uiteen liggen – kansen te vinden om voor mijn cliënten het maximale te bereiken. Dit geldt zowel bij onderhandelingen over nieuwe contracten als bij geschillen over bestaande contracten.

Helaas komen partijen niet altijd hun afspraken en andere verplichtingen na. Denk bijvoorbeeld aan debiteuren die facturen niet betalen. In die situaties adviseer ik cliënten over de manier waarop zij dit alsnog kunnen afdwingen. Indien de cliënt dat wil, help ik bij het uitvoeren daarvan. Zo nodig voer ik gerechtelijke procedures. Indien ik denk dat een cliënt weinig kans op succes heeft, zeg ik dat eerlijk. Uiteraard wordt altijd met de cliënt onderzocht of een minnelijke oplossing mogelijk is.

Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over het (be)eindigen van contracten.

Wat doe ik?

Ik heb jarenlange ervaring met het opstellen van commerciële overeenkomsten. Daarnaast adviseer en procedeer ik regelmatig over onder andere de volgende onderwerpen:

  • de uitleg van overeenkomsten
  • het niet nakomen door een partij van zijn (betalings)verplichtingen
  • de vraag of onderhandelingen (nog) mogen worden afgebroken
  • algemene voorwaarden
  • per e-mail/via internet gesloten contracten
  • koop- en verkoopcontracten
  • distributieovereenkomsten
  • financiële overeenkomsten
  • diverse andere handelscontracten
  • beslag en executie

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl