Bestuurdersaansprakelijkheid

Goed inschatten van de posities van alle betrokken partijen

Bestuurders van rechtspersonen kunnen in bepaalde situaties persoonlijk aansprakelijk zijn voor wat zij als bestuurder hebben gedaan (of juist niet hebben gedaan). Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn.

Regelmatig staat advocatenkantoor Elassaiss bestuurders bij die aansprakelijkheid zoveel mogelijk willen voorkomen of die aansprakelijk zijn gesteld. Ik heb ook ruime ervaring met het namens curatoren en andere partijen aansprakelijk stellen van bestuurders voor bijvoorbeeld onbehoorlijk bestuur en/of onrechtmatig handelen.

Posities van alle betrokken partijen kan ik goed inschatten doordat ik voor al deze partijen optreed. Zo kan ik mijn cliënten adequaat en praktisch bijstaan.

Ook in situaties waarin de belangen met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid ver uiteen liggen, blijf ik zoeken naar oplossingen. Komt het tot onderhandelingen, dan vind ik kansen om voor mijn cliënten het maximale te bereiken.

Optreden voor bestuurders

Bestuurders zien regelmatig kansen. Soms is dit nodig om tot groter succes te komen, soms om te overleven. Soms is de kans op succes vrijwel gegarandeerd, soms gebeurt het bijna tegen beter weten in. In bepaalde gevallen kan dit leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder. Ik begrijp dat risico’s niet altijd kunnen worden voorkomen. In de fase dat keuzes kunnen worden gemaakt, adviseer ik bestuurders onder meer over de volgende punten. Wat zijn de risico’s? Waar ligt de grens? Hoe kunnen risico’s zoveel mogelijk worden beperkt? Is een bestuurder aansprakelijk gesteld dan neem ik de verdediging graag op me.

Is er sprake van een faillissement, dan onderzoekt de curator altijd of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Word ik voorafgaand aan het faillissement ingeschakeld? Dan adviseer ik ondernemers hoe zij de kans hierop (en de gevolgen hiervan) zoveel mogelijk kunnen beperken.

Het liefst word ik ingeschakeld op het moment dat ik nog kan bijsturen.

Is een bestuurder aansprakelijk gesteld? Dan neem ik de verdediging graag op me. Ik streef daarbij naar de oplossing die voor de cliënt het meest gunstig is. Wat dat is, kan per situatie anders zijn.

Optreden tegen bestuurders

Bent u van mening dat een bestuurder onrechtmatig jegens u heeft gehandeld? Of vraagt u zich af of dit het geval is? Ik adviseer u graag over de mogelijkheden.

Wat doe ik?

Ik adviseer en procedeer over onder andere de volgende onderwerpen:

  • het niet tijdig publiceren van jaarstukken
  • het niet voldoen aan de administratieplicht
  • onbehoorlijk bestuur in en buiten faillissement
  • aansprakelijkheid wegens dividenduitkeringen
  • aansprakelijkheid van feitelijk bestuurders/beleidsbepalers
  • aansprakelijkheid voor niet nagekomen verplichtingen van de onderneming
  • aansprakelijkheid voor door een concernvennootschap opgelegd beleid
  • (aansprakelijkheid voor) onrechtmatige daden
  • beslag en executie

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl