Ondernemingsrecht

Vanuit specialistische kennis naar de meest bruikbare oplossing zoeken

Ondernemers hebben dagelijks te maken met juridische kwesties. Advocatenkantoor Elassaiss heeft jarenlange ervaring met het bijstaan van ondernemers.

Vanuit mijn kennis zoek ik de voor mijn cliënten meest bruikbare oplossingen.

Omdat ondernemers meestal geen juristen zijn, worden stukken zoveel mogelijk in “gewone taal” geschreven. Een cliënt heeft immers pas wat aan een advies of een overeenkomst wanneer het voor hem/haar te begrijpen is. Dat geldt ook voor processtukken.

Is er sprake van een conflict, dan procedeer ik indien dat nodig is. Waar mogelijk, probeer ik dat echter te voorkomen. Ook in situaties waarin de belangen ver uiteen liggen, zoek ik naar oplossingen. Deze hoeven niet juridisch te zijn. Dit geldt zowel voor onderhandelingen (over bijvoorbeeld nieuwe contracten of zekerheden) als bij procedures.

Onder meer adviseer en procedeer ik over de volgende ondernemingsrechtelijke onderwerpen:

  • fusies en overnames
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • aandeelhoudersgeschillen
  • vof-contracten (en de beëindiging daarvan)
  • maatschapscontracten (en de beëindiging daarvan)
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • financieringen en zekerheden (zoals pand, hypotheek en borgstellingen)
  • (handels)contracten
  • situaties waarin wederpartijen hun afspraken niet (correct) nakomen, zoals incasso’s
  • beslag en executie

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl