Incasso

En verweer tegen onterechte vorderingen

Helaas worden niet alle facturen en andere vorderingen op tijd betaald. In die situaties adviseer ik cliënten over de manier waarop zij alsnog betaling kunnen afdwingen. Indien de cliënt dat wil, help ik bij het uitvoeren daarvan. Ook kan ik dit namens de cliënt doen.

Indien ik denk dat een cliënt weinig kans op succes heeft, zeg ik dat eerlijk.

Uiteraard wordt altijd met de cliënt onderzocht of een minnelijke oplossing mogelijk is. Is dat niet het geval? Dan kan ik een gerechtelijke procedure starten. Indien dat nodig is, kan ik ook beslag laten leggen.
Ook let ik goed op de verhouding tussen de cliënt en de debiteur. Gaat het om partijen die in de toekomst nog zaken met elkaar zullen doen? Dan is vaak een andere aanpak nodig dan wanneer dit niet het geval is. Het doel blijft uiteraard het incasseren van de vordering. Maar dan wel op een manier die de verhouding tussen partijen zo min mogelijk beschadigt.

Verweer tegen onterechte vorderingen

Ook komt het voor dat een cliënt te maken krijgt met een vordering die niet (helemaal) terecht is. In dat geval adviseer ik over de manier waarop de cliënt het best verweer kan voeren. Ik help ook bij het uitvoeren daarvan. Wil de cliënt dat ik het verweer voer? Of is dat in een gerechtelijke procedure nodig? Dan kan dat ook.
Ook hier geldt dat ik het eerlijk zeg indien ik denk dat een cliënt weinig kans op succes heeft. En dat ik goed let op de verhouding tussen de cliënt en de eiser en mijn advies hierop aanpas.

Wat doe ik?

Ik heb jarenlange ervaring met het incasseren van allerlei soorten vorderingen. En met het voeren van verweer. Daarnaast adviseer en procedeer ik regelmatig over onder andere de volgende onderwerpen:

  • onbetaalde facturen en andere vorderingen
  • onterechte vorderingen
  • beslag en executie

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl