Financieringen, zekerheden en bankrecht

Adequaat en praktisch bijstaan

Advocatenkantoor Elassaiss heeft jarenlange ervaring met adviseren van en procederen voor banken, andere financiers (zoals leasemaatschappijen), curatoren, ondernemers en particulieren met betrekking tot uiteenlopende financierings- en bancaire vraagstukken.

Door deze ervaring kunnen wij de posities van alle betrokkenen goed inschatten. Zo kunnen wij onze cliënten adequaat en praktisch bijstaan.

Ook in situaties waarin de belangen ver uiteen liggen, zoeken wij naar oplossingen. Dit geldt zowel voor onderhandelingen (over bijvoorbeeld nieuwe contracten of zekerheden) als bij procedures.

Wat doen wij?


Wij adviseren en procederen over onder andere de volgende onderwerpen:

  • financieringen en herstructureringen
  • financiële overeenkomsten
  • kredietopzeggingen
  • swaps
  • zekerheden (o.a. pandrechten, borgtochten en bankgaranties)
  • zorgplicht van bijvoorbeeld banken
  • BKR-registraties
  • lease
  • huurkoop
  • beslag en executie

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl