Advocaat Tiel

Advocatenkantoor Elassaiss is uw specialist in ondernemings- en privacyrecht

Bent u op zoek naar een advocaat in Tiel? Advocatenkantoor Elassaiss is gespecialiseerd in ondernemings- en privacyrecht. Wij zoeken vanuit specialistische kennis met cliënten naar de voor hen meest bruikbare oplossing en behandelen zaken op de juiste manier met bijpassend juridisch advies.

Ondernemers hebben behoefte aan een praktische aanpak. Daarom is onze dienstverlening hier dan ook op gericht. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van gewone taal. Wij realiseren ons ook dat juridische zaken voor de ondernemer vaak als noodzakelijk kwaad worden gezien. Deze leiden af van de kernactiviteit van de ondernemer: ondernemen. Wij zorgen ervoor eraan bij te dragen dat ondernemers zich zo weinig mogelijk met het juridische hoeven bezig te houden.

Door de jarenlange ervaring kunnen de advocaten van Advocatenkantoor Elassaiss de posities van alle betrokken partijen goed inschatten. Dit leidt snel tot goede, praktische oplossingen komen. Heeft u hulpen nodig? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op! 

Cathelijne Elassaiss-Schaap, advocaat Tiel

Met welke rechtsgebieden kan de advocaat Tiel u helpen?

Er zijn verschillende rechtsgebieden waar wij in gespecialiseerd zijn:

Wij adviseren en procederen over onder andere fusies en overnames, aandeelhoudersovereenkomsten en vof-contracten.

In het kader van privacy kunnen wij onder meer helpen met het opstellen van een privacybeleid, een privacystatement en het opstellen van verwerkers overeenkomsten.

Hieronder valt onder ander het adviseren en procederen van: het niet voldoen aan de administratieplicht, het niet tijdig publiceren van jaarstukken en beslag en executie.

 • Contracten
 • Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen van commerciële overeenkomsten. Daarnaast procederen wij regelmatig over onder andere de uitleg van overeenkomsten, het niet nakomen van (betaling)verplichtingen en de algemene voorwaarden. 

  advocaat Tiel

  Maatschappelijke betrokkenheid

  Advocatenkantoor Elassaiss, uw advocaat in Tiel, is een winst gedreven onderneming. De gespecialiseerde advocaten vinden het echter ook erg belangrijk om als kantoor terug te geven aan onze omgeving. Dit doen wij op verschillende manieren. Lees hoe wij onze maatschappelijke betrokkenheid ten uitvoer brengen.

  Daarnaast geloven we in de gelijkheid van alle mensen, waar ze ook vandaan komen, hoe ze zich ook identificeren, hoe ze er ook uitzien, van wie ze ook houden en ongeacht hun levens- en/of geloofsovertuiging. Kennismaken met het team van Advocatenkantoor Elassaiss? Bekijk hier wie er in ons team zitten!

  Advocatenkantoor Elassaiss werkt niet alleen als advocaat in Tiel, maar bijvoorbeeld ook in Beusichem, Zoelen en Culemborg.

  Recente artikelen

  Betaalt uw debiteur te laat? Welke rente kunt u vorderen?

  Betaalt uw debiteur te laat? Welke rente kunt u vorderen?

  Betaalt uw schuldenaar te laat? Dan kunt u schadevergoeding vorderen voor de schade die u door deze vertraging lijdt (vertragingsschade). Deze schadevergoeding bestaat uit rente. Maar welke rente is dat? Wettelijke rente of contractuele rente? In de wet is bepaald dat...

  Wanneer is een debiteur in verzuim? En wat zijn de gevolgen hiervan?

  Helaas komt het regelmatig voor dat andere partijen hun verplichtingen niet nakomen. Meestal is dat op z’n minst vervelend maar het kan ook ernstige consequenties hebben. Het kan bijvoorbeeld tot schade lijden. Kan een debiteur diens verplichtingen niet meer nakomen?...

  De 5 meest voorkomende fouten in contracten

  De 5 meest voorkomende fouten in contracten

  Dagelijks worden veel contracten gesloten: mondeling en schriftelijk, voor grote en kleine belangen. Helaas worden er regelmatig fouten in contracten gemaakt. Weinig is zo vervelend als te ontdekken dat iets waarvan je denkt dat het geregeld is, dat niet blijkt te...

  Neem vrijblijvend contact op

  0344 – 227 030
  info@elassaiss.nl

  Neem vrijblijvend contact op

  0344 – 227 030
  info@elassaiss.nl