Online decemberinkopen (deel 3)

18 december 2022

Online decemberinkopen: tips & tricks voor ondernemers en kopers deel 3

DEEL 3: 
MAG EEN GEDOWNLOAD OF GESTREAMD DIGITAAL PRODUCT NOG WORDEN “TERUGGESTUURD”?

Er wordt veel online gekocht, maar ook heel wat teruggestuurd. Hoeveel het ook wordt gedaan, in de praktijk blijkt dat veel mensen niet precies weten hoe het werkt. Hierdoor worden onnodige risico’s genomen en worden kansen gemist zonder dat dit nodig is. Hoe werkt het herroepingsrecht eigenlijk? Welke rechten en plichten hebben de koper en de verkoper wanneer het gaat om digitale producten? Mogen gedownloade of gestreamde producten tijdens de bedenktijd worden “teruggestuurd”? Of geldt het herroepingsrecht dan niet meer?

Het herroepingsrecht is het meest bekend als het recht om online gekochte producten terug te sturen en de koopprijs terug te krijgen. Het geldt voor consumenten maar partijen kunnen afspreken dat ook niet-consumenten een herroepingsrecht hebben.

Mag een digitaal product dat is gedownload of gestreamd tijdens de bedenktijd worden “teruggegeven”?

Waarom is er een herroepingsrecht?
Het herroepingsrecht is bedoeld om consumenten te beschermen. Koopt een consument iets in een “gewone winkel”, dan kan deze de producen bekijken. Eventueel kunnen ze ook worden uitgeprobeerd en de werking kan worden gedemonstreerd. Bij een online aankoop kan dit niet of heel beperkt. Dat is een nadeel voor de consument. Om dit nadeel op te heffen is het herroepingsrecht ingesteld. De consument krijgt een bedenktijd. In die periode kunnen de producten worden gekeurd en uitgeprobeerd. Bevallen deze dan niet, dan kan een beroep worden gedaan op het herroepingsrecht en kunnen de producten worden teruggestuurd. Dit moet wel op tijd gebeuren.

Let op: dit artikel gaat niet over producten die defect zijn of op een andere manier niet aan de overeenkomst voldoen. Daarvoor gelden andere voorwaarden.

Herroepingsrecht en gedownloade en gestreamde producten
Hoe zit het met gedownloade en gestreamde digitale producten, zoals apps, muziek, films of software? Stel dat de app onhandig is of dat de film of muziek vreselijk is. Kunt u er dan nog van af? Geldt het herroepingsrecht dan?

De hoofdregel
De hoofdregel is dat een digitaal geleverd product tijdens de bedenktijd mag worden uitgeprobeerd. Het mag in die periode dus worden gedownload of gestreamd. Het herroepingsrecht wordt hierdoor niet aangetast.

Let op: het uitproberen mag niet meer of langer dan nodig is om het product te kunnen beoordelen. Het is de bedoeling dat het uitproberen gebeurt op een manier zoals dat ook in een winkel zou gebeuren. Uitproberen is bijvoorbeeld niet het bekijken van een hele film. Wordt er meer/langer geprobeerd dan nodig is? Dan vervalt het herroepingsrecht.

Uitzondering
Is het product geheel digitaal geleverd (en niet via bijvoorbeeld een cd of dvd) dan kan met de consument worden afgesproken dat deze afstand doet van het herroepingsrecht. Daarbij moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. tijdens het bestelproces stemt de consument er uitdrukkelijk mee in dat het product direct wordt geleverd; en
  2. tijdens het bestelproces verklaart de consument dat hij/zij afstand doet van het recht van herroeping; en
  3. 3. in het bericht waarmee verkoper de koop bevestigt, moet staan dat de consument er uitdrukkelijk voorafgaande instemming voor heeft gegeven dat het digitale product direct wordt geleverd én dat daarmee afstand wordt gedaan van het herroepingsrecht.

Gebeurt het voorgaande niet (goed) of te laat? Dan heeft de consument een herroepingsrecht, ook indien het digitale product is gedownload of gestreamd.

Let op! De consument moet uitdrukkelijk instemmen met de directe levering. Dat betekent dat een actieve handeling van de consument nodig is. Dan is het niet genoeg dat tijdens de bestelling een vakje verschijnt waar naast staat dat er toestemming is gegeven en dit vakje alvast is aangekruist. De consument moet dat vakje zelf aankruisen. Daarbij moet het hem/haar duidelijk zijn gemaakt wat het gevolg van deze handeling zal zijn.

Het herroepingsrecht geldt niet voor alle producten
In de wet is bepaald dat het herroepingsrecht niet voor alle producten geldt. Hierop wordt in een volgend deel van deze serie ingegaan.

Heeft u vragen?
Bent u een ondernemer en verkoopt u online en vraagt u zich af of u aan alle voorwaarden voldoet of dat er mogelijkheden zijn om uw positie te versterken? Of heeft u andere vragen over de bedenktijd en het herroepingsrecht, al dan niet voor digitale producten? Wij helpen u graag. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Lees in deze serie ook:
deel 1: Binnen hoeveel tijd moet een aankoop worden teruggestuurd?
deel 2: Mag ik een aankoop nog terugsturen nadat deze is gepast of de verpakking is geopend?

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl