Online decemberinkopen (deel 3)

18 december 2020

Online decemberinkopen: tips & tricks voor ondernemers en kopers deel 3

DEEL 3: 
MAG IK EEN DIGITAAL PRODUCT DAT IS GEDOWNLOAD OF GESTREAMD NOG “TERUGSTUREN”?

Er wordt veel online gekocht, maar ook heel wat teruggestuurd. Hoeveel het ook wordt gedaan, in de praktijk blijkt dat veel mensen niet precies weten hoe het werkt. Consumenten missen daardoor kansen en ondernemers nemen onnodige risico’s. Hoe werkt het herroepingsrecht eigenlijk? Welke rechten en plichten hebben de verkoper en de klant? Mogen gedownloade of gestreamde producten tijdens de bedenktijd worden “teruggestuurd”?

Het herroepingsrecht is het meest bekend als het recht om online gekochte producten terug te sturen en je geld terug te krijgen. Het geldt voor consumenten. Partijen kunnen overigens wel afspreken dat het ook voor niet-consumenten geldt. 

Mag een digitaal product dat is gedownload of gestreamd tijdens de bedenktijd worden “teruggegeven”?

Waarom is er een herroepingsrecht?
Het herroepingsrecht is bedoeld om consumenten te beschermen. Koopt een consument iets in een “gewone winkel”, dan kan hij/zij de producen bekijken. Eventueel kunnen ze ook worden uitgeprobeerd, gepast en/of kan de werking worden gedemonstreerd. Bij een online aankoop kan dit niet of heel beperkt. Dat is een nadeel voor de consument. Door dit herroepingsrecht wordt dit nadeel op opgeheven. De consument krijgt een bedenktijd en kan in die periode de producten keuren en uitproberen. Bevallen deze dan niet, dan kunnen ze worden teruggestuurd. 

Herroepingstermijn en gedownloade en gestreamde producten
Hoe zit het met digitale producten, zoals apps, muziek, films of software? Stel dat de app onhandig is of dat de film of muziek vreselijk is. Kunt u er dan nog van af?

De hoofdregel
De hoofdregel is dat een digitaal product tijdens de bedenktijd mag worden uitgeprobeerd. Het mag in die periode dus worden gedownload of gestreamd.

Uitzondering
Is het geheel digitaal geleverd (en niet via bijvoorbeeld een cd of dvd) dan kan met de consument worden afgesproken dat deze afstand doet van het herroepingsrecht. Daarbij moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. tijdens het bestelproces stemt de consument er uitdrukkelijk mee in dat het product direct wordt geleverd; en
  2. tijdens het bestelproces verklaart de consument dat hij/zij afstand doet van het recht van herroeping; en
  3. in het bericht waarmee de koop wordt bevestigd moet staan dat de consument er uitdrukkelijk voorafgaande instemming voor heeft gegeven dat het digitale product direct wordt geleverd én dat de consument daarmee afstand doet van het herroepingsrecht.

Gebeurt het voorgaande dit niet of te laat? Dan heeft de consument een herroepingsrecht, ook indien het digitale product is gedownload of gestreamd

Let op! De consument moet uitdrukkelijk instemmen met de directe levering. Dat betekent dat een uitdrukkelijke handeling van de consument nodig is. Dan is het niet genoeg dat tijdens de bestelling een vakje verschijnt waar naast staat dat er toestemming is gegeven en dit vakje alvast is aangekruist. De consument moet dat vakje zelf aankruisen. Daarbij moet het hem/haar duidelijk zijn gemaakt wat het gevolg van deze handeling zal zijn.

Het herroepingsrecht geldt niet voor alle producten
In de wet is bepaald dat het herroepingsrecht niet voor alle producten geldt. Hierop wordt in een volgend deel van deze serie ingegaan.

Heeft u vragen?
Bent u een ondernemer en verkoopt u online en vraagt u zich af of u aan alle voorwaarden voldoet of dat er mogelijkheden zijn om uw positie te versterken? Of bent u een koper en heeft u vragen over het terugsturen van online gekochte producten? Wij helpen u graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Lees in deze serie ook:
deel 1: Binnen hoeveel tijd moet een aankoop worden teruggestuurd?
deel 2: Mag ik een aankoop nog terugsturen nadat deze is gepast of de verpakking is geopend?

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl