Online decemberinkopen (deel 1)

10 december 2020

Online decemberinkopen: tips & tricks voor ondernemers en kopers deel 1

DEEL 1: 
BINNEN HOEVEEL TIJD MOET EEN AANKOOP WORDEN TERUGGESTUURD?

Er wordt veel online gekocht, maar ook heel wat teruggestuurd. Hoeveel het ook wordt gedaan, in de praktijk blijkt dat veel mensen niet precies weten hoe het werkt. Consumenten missen daardoor kansen en ondernemers nemen onnodige risico’s. Hoe werkt het herroepingsrecht eigenlijk? Welke rechten en plichten hebben de verkoper en de klant?

Het herroepingsrecht is het meest bekend als het recht om online gekochte producten terug te sturen en je geld terug te krijgen. Het geldt voor consumenten. Partijen kunnen overigens wel afspreken dat het ook voor niet-consumenten geldt. 

Wordt een beroep op het herroepingsrecht gedaan, dan houdt de overeenkomst op te bestaan. Beide partijen moeten hetgeen zij dan van de ander hebben gekregen, teruggeven. Bij een aankoop via internet zal dit meestal betekenen dat de consument het product moet terugsturen en dat de verkoper het ontvangen bedrag moet terugbetalen. 

Hierna wordt bekeken welke regels gelden voor het terugsturen van online gekochte producten. 

Let op: dit artikel gaat niet over producten die defect zijn of op een andere manier niet aan de overeenkomst voldoen. Daarvoor gelden andere voorwaarden.

Herroepen in 2 stappen

Het herroepen gaat in 2 stappen: 1.) de overeenkomst moet worden ontbonden en 2.) de gekochte producten moeten worden teruggegeven. Meestal wordt aangenomen dat dit alles moet gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Dat klopt echter niet!

Stap 1: ontbinden

De consument moet de online gesloten koopovereenkomst ontbinden. Daarbij hoeft geen reden te worden opgegeven. 

Binnen welke termijn?
Hoe snel moet de consument de overeenkomst ontbinden? Dat hangt ervan af.

 1. Er is 1 product besteld: 
  binnen 14 dagen na de dag dat de consument het product heeft ontvangen.
 2. Bij 1 bestelling zijn meerdere producten besteld: 
  binnen 14 dagen na de dag dat de consument het laatste product heeft ontvangen.
 3. Bij 1 bestelling zijn meerdere producten besteld die uit meerdere zendingen of onderdelen bestaan: 
  binnen 14 dagen na de dag dat de laatste zending/het laatste onderdeel is ontvangen.
 4. Binnen een bepaalde periode moeten regelmatig producten worden geleverd: 
  binnen 14 dagen na de dag dat de consument het eerste product heeft ontvangen.

Let op: heeft de verkoper u niet juist en/of onvolledig geïnformeerd over het bestaan van het herroepingsrecht, de voorwaarden die daarvoor gelden, de termijn waarbinnen en de manier waarop het herroepingsrecht moeten worden uitgeoefend? Dan wordt de herroepingstermijn verlengd! Hij gaat pas lopen op het moment dat de verkoper alsnog alle ontbrekende gegevens op de juiste manier aan de consument heeft verstrekt. De verlenging kan echter nooit langer dan 12 maanden zijn.

Moet iemand anders de bestelling in ontvangst nemen?
Heeft de consument iemand anders aangewezen die de bestelling in ontvangst moet nemen? Dan gelden dezelfde termijnen maar vanaf de dag nadat die persoon het betreffende product heeft ontvangen.

Hoe moet het?
De overeenkomst kan op meerdere manieren worden ontbonden.

 1. Door het (papieren of online) modelformulier van de verkoper in te vullen en dat aan de verkoper toe te sturen
 2. Door op een andere manier ondubbelzinnig aan de verkoper te laten weten dat de consument de koopovereenkomst ontbindt.

Let op: de koper moet bewijzen dat hij de koopovereenkomst heeft ontbonden!

Stap 2: teruggeven
Vervolgens moet de consument de ontvangen producten teruggeven. 

Hoe?
Er zijn 3 manieren waarop het product kan worden teruggegeven.

 1. De verkoper haalt het product op (als hij dat heeft aangeboden).
 2. Door het product terug te sturen.
 3. Door het product aan de verkoper te overhandigen (of aan iemand anders die dat namens de verkoper mag aannemen).

Binnen welke termijn?
Vaak wordt gedacht dat het teruggeven moet gebeuren binnen 14 dagen nadat het product is ontvangen. Dat klopt echter niet. Het moet ‘onverwijld’ maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat de ontbindingsverklaring is uitgebracht. Het moment waarop de ontbindingsmededeling wordt gedaan, bepaalt dus de start van de termijn waarbinnen een product moet zijn teruggestuurd. 

Het herroepingsrecht geldt niet voor alle producten
In de wet is bepaald dat het herroepingsrecht niet voor alle producten geldt. Hierop wordt in een volgend deel van deze serie ingegaan.

Heeft u vragen?
Verkoopt u online en vraagt u zich af of u aan alle voorwaarden voldoet? Bent u een koper en heeft u vragen met betrekking tot het terugsturen van online gekochte producten? Wij helpen u graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Lees in deze serie ook:
deel 2: Mag ik een aankoop nog terugsturen nadat deze is gepast of de verpakking is geopend?
deel 3: Mag ik een digitaal product dat is gedownload of gestreamd nog “terugsturen”?

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl