Online decemberinkopen (deel 2)

15 december 2022

Online decemberinkopen: tips & tricks voor ondernemers en kopers deel 2

DEEL 2: 
HERROEPINGSRECHT: MAG EEN AANKOOP WORDEN TERUGGESTUURD NADAT EEN PRODUCT IS GEPAST OF DE VERPAKKING IS GEOPEND?

Er wordt veel online gekocht, maar tijdens de bedenktijd wordt ook heel wat teruggestuurd. Hoeveel het ook wordt gedaan, in de praktijk blijkt dat veel mensen niet precies weten hoe het zit. Hoe werkt het herroepingsrecht eigenlijk? Welke rechten en plichten hebben de verkoper en de koper in de bedenktijd? Mogen verpakkingen bijvoorbeeld worden opengemaakt en mag er worden gepast tijdens de bedenktijd? Of vervalt het herroepingsrecht dan?

Het herroepingsrecht is het best bekend als het recht om online gekochte producten terug te sturen en je geld terug te krijgen. Dit moet op tijd[graag een link naar het artikel over het terugsturen], binnen de bedenktijd. Het herroepingsrecht geldt voor consumenten. Partijen kunnen afspreken dat het ook voor niet-consumenten geldt.

Mogen de gekochte producten tijdens de bedenktijd worden uitgepakt en/of uitgeprobeerd?

Waarom is er een herroepingsrecht?
Koopt een consument iets in een “gewone winkel”, dan kan de consument de producten bekijken. Eventueel kunnen ze ook worden uitgeprobeerd, gepast en/of kan de werking worden gedemonstreerd. Bij een online aankoop kan dit niet of heel beperkt. Dat is een nadeel voor de consument. Het herroepingsrecht is bedoeld om dit nadeel op te heffen. De consument krijgt een bedenktijd en kan in die periode de producten keuren en uitproberen. Bevallen deze dan niet, dan kunnen de producten worden teruggestuurd. Dit herroepingsrecht moet binnen de bedenktijd worden uitgeoefend.

Mag een product worden uitgeprobeerd of gepast tijdens de bedenktijd?
Een product mag tijdens de bedenktijd worden uitgeprobeerd of gepast. Máár dat mag niet meer of langer dan nodig is om het te kunnen beoordelen. Eigenlijk is het de bedoeling dat het gebeurt op een manier zoals dat ook in een winkel zou gebeuren. Kleding mag bijvoorbeeld worden gepast om te kijken of deze goed zit/staat, de stekker van kerstlampjes mag in het stopcontact worden gestoken om te zien of ze het doen/hoe ze branden en een televisie mag worden aangezet om te kijken of deze het doet/hoe de beeldkwaliteit is. Meer of langer gebruiken, mag niet. De kleding echt dragen (bijvoorbeeld naar een feestje) tijdens de bedenktijd, is dus niet toegestaan. Gebeurt dit toch? Dan vervalt het herroepingsrecht.

Wat gebeurt er wanneer de producten toch langer/meer worden gebruikt tijdens de bedenktijd? Dat hangt ervan af. Is het hierdoor minder waard geworden? Dan mag de verkoper de prijs verminderen. De koper krijgt dan dus niet het hele bedrag terug. Deze vermindering mag echter alleen indien de verkoper de koper heeft geïnformeerd over het herroepingsrecht. Voor verkopers is het dus belangrijk dat alle verplichte informatie over het herroepingsrecht op tijd wordt verstrekt.

Mag de verpakking worden opengemaakt tijdens de bedenktijd?
Is een product in een verpakking geleverd? Dan mag deze tijdens de bedenktijd worden opengemaakt. Anders kan het product niet worden gekeurd of uitgeprobeerd. Dat openmaken, moet wel zo voorzichtig mogelijk. Het product moet namelijk weer goed worden ingepakt indien het wordt teruggestuurd. Het herroepingsrecht kan dus nog gewoon worden uitgeoefend indien de verpakking op de juiste manier wordt geopend.

Wat gebeurt er wanneer de verpakking kapot gaat?
Dat hangt ervan af of het mogelijk was deze open te maken zonder de verpakking kapot te maken. Was dat mogelijk en gaat de verpakking toch kapot? Dan kan het redelijk zijn dat de verkoper hiervoor kosten in rekening brengt. Het herroepingsrecht blijft in beginsel gewoon gelden.

Er is een uitzondering. Is de verpakking verzegeld? dan mag deze niet worden opengemaakt. Gebeurt dit toch? Dan kan geen beroep meer worden gedaan op het herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht geldt niet voor alle producten
In de wet is bepaald dat het herroepingsrecht niet voor alle producten geldt. Hierop wordt in een volgend deel van deze serie ingegaan.

Heeft u vragen?
Verkoopt u online en vraagt u zich af of u aan alle voorwaarden voldoet? Verkoopt u online en vraagt u zich af of u aan alle voorwaarden voldoet? Of heeft u andere vragen over het herroepingsrecht en/of de bedenktijd? Wij helpen u graag. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Lees in deze serie ook:
deel 1: Binnen hoeveel tijd moet een aankoop worden teruggestuurd?
deel 3: Mag ik een digitaal product dat is gedownload of gestreamd nog “terugsturen”?

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl