INSPANNINGS- OF RESULTAATSVERBINTENIS?

8 juli 2019

EEN INSPANNINGS- OF EEN RESULTAATSVERBINTENIS? SLIM CONTRACTEREN!

Het maakt een groot verschil: is het voldoende dat u zich inspant om een resultaat te bereiken of bent u verplicht dat resultaat te behalen? Omgekeerd is het een even groot verschil: heeft u recht op een resultaat of moet uw wederpartij slechts zijn best doen?

Inspanningsverplichting: de partij die moet presteren (bijvoorbeeld: een boek schrijven), is slechts verplicht zich voldoende in te spannen voor het behalen van een resultaat. Is er voldoende inspanning en wordt het resultaat niet behaald? Geen tekortkoming. Relevantie? O.a. voor de vragen of schadevergoeding kan worden geclaimd/de eigen prestatie kan worden opgeschort (bijvoorbeeld: betaling).
Resultaatsverplichting: een bepaald resultaat moet worden geleverd. Wordt dit niet behaald (bijvoorbeeld: het boek wordt niet geschreven), dan is er een tekortkoming. Het maakt in principe niet uit hoezeer die partij zich heeft ingespannen. Zo’n tekortkoming is relatief gemakkelijk aan te tonen.

Tip
Zorg dat het duidelijk is of een resultaat of een inspanning moet worden geleverd.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Wij beantwoorden deze graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030. 

Zie voor meer informatie mijn artikel ‘Een inspannings- of een resultaatsverplichting: het verschil’.

Dit is een column uit de serie ‘Ondernemingsrecht in bits & bytes’: heel korte artikelen over juridische onderwerpen uit de alledaagse ondernemingspraktijk. Door deze beperkte omvang worden niet alle aspecten en nuances van de besproken onderwerpen belicht.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl