CORONA EN OVERMACHT

16 maart 2021

CORONA EN OVERMACHT, HOE ZIT DAT OOK ALWEER?

De coronasituatie kan ertoe leiden dat een partij niet in staat is zijn/haar afspraken na te komen. Het risico hiervan is o.a. aansprakelijk voor schade die de andere partij hierdoor lijdt. Een geslaagd beroep op overmacht zou ertoe kunnen leiden dat er toch geen aansprakelijkheid is.

Is corona overmacht (‘’force majeure’’)?

  1. In contracten (en algemene voorwaarden) kan worden afgesproken of een situatie overmacht is;
  2. Zo niet, moet worden teruggevallen op de wet. Het toepasselijk recht is dan bepalend. Bij Nederlandse recht: de omstandigheden van de situatie bepalen of er overmacht is. 

Let op: hoe langer de coronaperiode duurt, hoe meer van partijen zal worden verwacht dat hiermee rekening is gehouden. 

Partijen kunnen ook afspreken hoe er in het geval van overmacht moet worden gehandeld en wat de gevolgen zijn.

Let op: Overmacht van de ene partij leidt niet zonder meer tot overmacht voor de andere partij. Zie voor meer informatie het artikel “Leiden het coronavirus en de maatregelen daaromheen tot overmacht?“.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Wij beantwoorden deze graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Dit is een column uit de serie ‘Ondernemingsrecht in bits & bytes’: heel korte artikelen over juridische onderwerpen uit de alledaagse ondernemingspraktijk. Door deze beperkte omvang worden niet alle aspecten en nuances van de besproken onderwerpen belicht.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl