WAT IS EEN PERSOONSGEGEVEN? LET OP!

21 april 2020

WAT IS EEN PERSOONSGEGEVEN? LET OP ADDERTJES ONDER HET GRAS!

Het privacyrecht (o.a. de AVG) ziet op persoonsgegevens. 

Wat zijn dit precies?
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Iemand is identificeerbaar wanneer zijn/haar identiteit direct of indirect kan worden vastgesteld. 

Voorbeelden: namen, identificatienummers, locatiegegevens, online identificators (voorbeeld: ip-adres) en elementen die iemands fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit kenmerken.

Sommige gegevens worden snel als persoonsgegeven gezien: bijvoorbeeld namen of burgerservicenummers (BSN’s). Soms ligt dat anders: geslacht, leeftijd, beroep etc. Dan zijn extra stappen nodig om bij een natuurlijke persoon uit te komen. Of dit persoonsgegevens zijn, hangt af van de moeilijkheid en/of kostbaarheid van deze stappen. 

Soms wordt informatie pas een persoonsgegeven door combinatie hiervan met andere gegevens. Voorbeeld: vrouwen verdienen € 1.500,–. Dit zegt niets over een geïdentificeerde/identificeerbare persoon. Gaat het om een specifiek bedrijf waar maar één vrouw werkt, dan is het direct anders. 

Of informatie een persoonsgegeven is, hangt dus van de situatie af. Iets kan in het ene geval geen persoonsgegeven zijn en in het andere wel. 

Tip
Beoordeel steeds heel zorgvuldig of iets een persoonsgegeven is. Pas dan is duidelijk hoe hiermee moet worden omgegaan. Waarom is dit belangrijk? Wordt niet voldoende zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens, dan kan dit grote consequenties hebben.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Wij beantwoorden deze graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030. 

Zie voor meer informatie Cathelijne’s artikel ‘Herken persoonsgegevens en voorkom onnodige risico’s en kosten’.

Dit is een column uit de serie ‘Ondernemingsrecht in bits & bytes’: heel korte artikelen over juridische onderwerpen uit de alledaagse ondernemingspraktijk. Door deze beperkte omvang worden niet alle aspecten en nuances van de besproken onderwerpen belicht.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl