VERPLICHT TE BETALEN, MAAR AAN WIE?

28 februari 2020

VERPLICHT TE BETALEN MAAR NIET DUIDELIJK AAN WIE?

Regelmatig komt het voor dat meerdere partijen claimen recht te hebben op (volledige) betaling van dezelfde vordering. Een lastige situatie voor de debiteur. Aan wie moet hij betalen? 

Hoofdregel: voor gevallen waarin de debiteur op redelijke gronden twijfelt aan wie betaling moet plaatsvinden, is deze debiteur gerechtigd betaling op te schorten. 

Wanneer is er sprake van ‘twijfel op redelijke grond’? 

Algemeen:
1. wanneer door twee schuldeisers betaling van deze debiteur wordt gevorderd; én 
2. niet aanstonds duidelijk is wiens recht het oudste en/of sterkste is.

Waarom is duidelijkheid nodig? Bij betaling aan verkeerde partij:
1. hoofdregel: moet alsnog aan de werkelijk gerechtigde worden betaald
+ risico: niet terugkrijgen ten onrechte betaalde bedrag;
2. had werkelijk gerechtigde onder u beslag gelegd? Risico: strafrechtelijke vervolging (gevangenisstraf of geldboete);

Tip
Onduidelijk aan wie te betalen? Voorkom risico’s: schort uw betaling op, doe hiervan uitdrukkelijk mededeling en leg dit schriftelijk vast. 

Heeft u vragen over het bovenstaande? Wij beantwoorden deze graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030. 

Zie voor meer informatie het artikel ‘Twee partijen eisen betaling van één vordering, aan wie moet worden betaald?

Dit is een column uit de serie ‘Ondernemingsrecht in bits & bytes’: heel korte artikelen over juridische onderwerpen uit de alledaagse ondernemingspraktijk. Door deze beperkte omvang worden niet alle aspecten en nuances van de besproken onderwerpen belicht.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl