Privacy & deurbel met camera? Do’s en don’ts!

3 april 2023

Deurbellen met een camera kunnen heel erg handig zijn. Door videobeelden en geluidsopnames te maken, kan echter de privacy van anderen worden geraakt. Daarom moet bij het gebruik van een deurbel met camera worden voldaan aan de toepasselijke (privacy)wetgeving.

Is het toegestaan een deurbel met camera te hebben? Ja, áls de (privacy)regels worden gevolgd. De belangrijkste hoofdregels worden hierna besproken.

 

De afstelling van de deurbel met camera

Do’s
Stel de camera zo in dat deze alleen actief wordt wanneer op de bel wordt gedrukt. Korte tijd is voldoende om te kunnen weten wie heeft aangebeld. Meer tijd is in principe alleen nodig indien via het systeem een gesprek wordt gevoerd.

Stel de deurbel met camera zo af dat alleen de eigen bezittingen in beeld komen. Kies voor een camera die nauwkeurig genoeg kan worden afgesteld. Voorbeelden hiervan zijn systemen die de mogelijkheid bieden binnen het opnameveld van een camera een deel van het beeld te blurren of in bepaalde zones geen beeld op te nemen. Dit zijn de zogenaamde privacyzones. Die delen van het beeld blijven zwart. De achtergrond die in beeld komt kan ook worden beperkt door de camera te laten inzoomen. Zijn de digitale beperkingen niet voldoende? Plak dan de lens gedeeltelijk af.

Zorgt iemand anders voor de afstelling van de deurbel met camera? Controleer zelf of dit goed is gedaan.

Don’ts
Film niet de openbare weg dan wel de tuin of andere bezittingen van anderen, tenzij dit echt niet anders kan. Denk bijvoorbeeld aan een deurbel met camera bij een voordeur die direct op de straat uitkomt. Ook dan mag alleen het minimale in beeld komen. Laat de camera ook niet langer doorlopen dan nodig is.

Tips!
Kies voor een deurbel met camera die zo goed mogelijk kan worden afgesteld. Let op camera’s die door een ingebouwde bewegingssensor wordt geactiveerd. Deze kunnen meer opnemen dan is toegestaan.

 

Waarschuwen voor deurbel met camera

Do’s
Informeer duidelijk over de aanwezigheid van de camera. Dit moet vóórdat er camerabeelden worden gemaakt. Dus voor het aanbellen. De aanbeller moet ervoor kunnen kiezen niet aan te bellen, zodat er geen camerabeelden worden gemaakt. De informatie moet duidelijk worden verstrekt, bijvoorbeeld via een bordje of sticker. Deze moet goed zichtbaar worden aangebracht, bijvoorbeeld net onder, boven of naast de deurbel.

Maakt de deurbel met camera ook los van het aanbellen beelden? Dan moet de waarschuwing op een andere plek staan. De derde moet dan geïnformeerd zijn voordat deze binnen het bereik van de camera treedt.

Don’ts
Gebruik geen waarschuwing die niet aansluit bij het werkelijke gebruik van de deurbel met camera.

Tip!
Wordt de deurbel met camera zonder waarschuwingssticker geleverd? Deze zijn ook los te bestellen.

 

Opslaan van camerabeelden en geluidsfragmenten

Do’s
Sla via een deurbel met camera gemaakte camerabeelden alleen op indien dat echt nodig is. In de regel is dat niet het geval bij een deurbel. Dan is het voldoende de aanbeller te kunnen zien. Zorg er ook voor dat de opslag voldoende is beveiligd. In ieder geval op een groot deel van de opnames zal de in Nederland geldende privacywetgeving van toepassing zijn (waaronder de AVG). Dit betekent dat de opslag daarvan hier ook aan moet voldoen.

Don’ts
Is opslaan echt nodig? Doe dit dan niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Tip!
Is het opslaan van via een deurbel met camera gemaakte beelden echt nodig? Zorg er dan voor dat deze automatisch worden gewist na de voor die camerabeelden maximale bewaartijd. Zo wordt te lang (en dus onrechtmatig) bewaren, voorkomen.

 

Openbaar maken van opnames van een deurbel met camera

Do’s
Maak alleen camerabeelden openbaar indien dat is toegestaan. Meestal is daarvoor toestemming nodig van degene die op de camerabeelden staat. Uiteraard moet ook dan respectvol worden omgegaan met de privacy van de mensen die op de camerabeelden staan.

Don’ts
Zijn via de deurbel met camera opnames in strijd met de regels gemaakt of bewaard? Dan is het in principe niet toegestaan deze openbaar te maken, bijvoorbeeld via internet. Hierop zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer degene die op de beelden staat daarvoor alsnog toestemming geeft.

 

Afscheid van de deurbel met camera

Do’s
Wordt afscheid genomen van de deurbel met camera? Reset deze dan eerst naar de fabrieksinstellingen en wis alle opgeslagen opnames, zodat er geen beelden (en persoonsgegevens) meer op staan. Verwijder eventuele losse geheugenkaarten.

Don’ts
Neem niet zonder meer aan dat gewiste beelden daadwerkelijk niet meer kunnen worden teruggehaald.

Tip!
Laat bij twijfel het gedeelte van het systeem waarop camerabeelden opgeslagen zijn geweest vernietigen door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.

 

Met een deurbel met camera gemaakte geluidsopnames

Hetgeen hiervoor is gesteld over camerabeelden, geldt ook voor geluidsopnames die worden gemaakt via een deurbel met camera en microfoon.

 

Vragen over deurbellen met camera’s?

Heeft u vragen over deurbellen met camera’s en/of het verwerken van beelden en geluidsopnames die daarmee zijn gemaakt? Wij helpen u graag. Dat geldt ook indien u wil weten wat u (verder) moet doen om aan de eisen van de privacywet- en -regelgeving te voldoen. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl