Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? Battle of forms

14 februari 2019

Regelmatig verklaren contractspartijen ieder hun eigen algemene voorwaarden van toepassing. Dit heet the battle of forms. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

Welke voorwaarden zijn van toepassing?
De wet bepaalt dat de algemene voorwaarden waar het eerst naar wordt verwezen van toepassing zijn. Dit is slechts anders indien de andere partij die voorwaarden uitdrukkelijk afwijst.

De afwijzing
De afwijzing moet op tijd plaatsvinden. Dit betekent dat dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst moet gebeuren. Bij voorkeur gebeurt dit zo snel mogelijk.

Verder moet de afwijzing moet uitdrukkelijk worden gedaan. Het is daarom in beginsel niet voldoende wanneer deze wordt opgenomen in een bepaling in de eigen set algemene voorwaarden die van toepassing worden verklaard.

Eigen voorwaarden van toepassing verklaren
Verder moeten de eigen algemene voorwaarden ook tijdig en voldoende duidelijk van toepassing worden verklaard. Dit betekent dat dit moet gebeuren voordat de overeenkomst tot stand komt. Bij voorkeur wordt dit zo snel mogelijk gedaan.

Schriftelijk
Voor het geval er later een discussie ontstaat over de vraag welke voorwaarden van toepassing zijn, raad ik aan de afwijzing van de voorwaarden van de andere partij en de van toepassing verklaring van de eigen voorwaarden schriftelijk te doen. Op deze manier kan later gemakkelijker worden bewezen wat er is gebeurd en wanneer.

TIPS
1. Verklaart u uw algemene voorwaarden van toepassing? Wees er alert op of uw contractspartij deze (op verkapte wijze) van de hand wijst (en eigen voorwaarden van toepassing verklaart);
2. Verklaart uw contractspartij algemene voorwaarden van toepassing en wilt u hier niet aan gebonden zijn? Wijs deze direct, uitdrukkelijk en bij voorkeur schriftelijk van de hand.

Heeft u vragen over het bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl