Mag de bank betaling van de borg eisen als er meer zekerheden zijn?

20 april 2019

De vordering van de bank of een andere financier is vaak met meerdere zekerheden verzekerd. Mag de bank / financier direct de borg aanspreken indien er ook andere zekerheden zijn?

In deze column wordt de positie van de borg in dergelijke situaties besproken.

De hoofdregel: keuze van de bank / de financier
De hoofdregel is dat de bank zelf mag kiezen in welke volgorde zij zekerheden uitwint. Dat het vervelend en niet opportuun voor de voor de borg is, wanneer zij wordt aangesproken voordat (in ieder geval is geprobeerd) de andere zekerheden uit te winnen, verandert hier niets aan. Dat is meerdere keren in de rechtspraak bevestigd.

Afwijkende afspraken met de borg
Het voorgaande geldt niet indien tussen de borg en de bank / financier andere afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld over het moment waarop of de volgorde waarin de zekerheden mogen worden uitgewonnen.

Het is opvallend dat er in de praktijk zelden aan wordt gedacht dergelijke afspraken te maken terwijl dat – zeker in bepaalde situaties – wel mogelijk is. Deze zijn immers in de regel gunstig voor de borg. In dat geval mag de bank de borg namelijk pas aanspreken indien aan de voorwaarden hiervoor is voldaan.

Tip
Bedingt de bank / uw financier een borgstelling? Probeer dan afspraken te maken over het moment waarop en/of de volgorde waarin de zekerheden mogen worden uitgewonnen en leg deze schriftelijk vast.

Heeft u vragen over het bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl