Hoofdelijke schuld, wie moet (welke deel van) de schuld betalen?

28 juni 2019

Twee schuldenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een schuld. Wat gebeurt er wanneer bij een van hen of beiden betaling van het totaal wordt geëist? Waarvoor kunnen zij ieder worden aangesproken?

De schuldeiser kan van iedere hoofdelijk aansprakelijke schuldenaar betaling van het totale bedrag vorderen. Het is echter niet zo dat de schuldeiser er recht op heeft dat bedrag van beiden en te ontvangen!

Waarop heeft de schuldeiser recht?
De schuldeiser heeft (slechts) recht op het bedrag van de schuld (plus eventuele rente en kosten). Dit betekent het volgende. Indien één van de twee hoofdelijk schuldenaren (een deel van de schuld) betaalt dan kan de schuldeiser dat bedrag niet ook op de andere schuldenaar verhalen. Zij hoeven immers samen nooit meer te betalen dan het totaal van de schuld.

Wat te doen wanneer er is betaald?
Wat gebeurt er wanneer één schuldenaar de hele schuld betaalt? Hij hoeft alleen dat gedeelte te dragen dat volgens de onderlinge verhouding tussen de schuldenaren voor zijn rekening komt. Het meerdere kan hij op de ander verhalen.

Wat is het gevolg wanneer beide schuldenaren ieder een deel van de schuld hebben betaald? In dat geval geldt hetzelfde. Heeft een van beiden volgens die verdeling te veel betaald, dan moet er onderling worden afgerekend.

Wie moet welk deel van de schuld dragen?
Welke bedrag komt volgens de onderlinge verhoudingen tussen de schuldenaren voor rekening van ieder van hen? De hoofdregel is dat de hoofdelijk schuldenaren ieder een gelijk deel van de schuld moeten betalen. Het is echter mogelijk dat er andere afspraken zijn gemaakt of dat uit bijvoorbeeld de wet, gewoonten of de feitelijke situatie een verdeling voortvloeit.

Tips
1. Gaat u een hoofdelijke schuld aan? Dan is het verstandig direct schriftelijk vast te leggen wie (uiteindelijk) welk deel van de schuld voor zijn rekening dient te nemen. Zo kan een eventuele discussie achteraf worden voorkomen.
2. Stem eerst met uw medeschuldenaar af voordat u de vordering voldoet. Voorkom dat u samen meer dan het in totaal verschuldigde bedrag betaalt.
Heeft u vragen over het bovenstaande dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl