Een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting: het verschil

8 juli 2019

Het maakt een groot verschil of er sprake is van een inspannings- of een resultaatsverplichting. Wees hier dus alert op bij het sluiten of lezen van een overeenkomst.

Inspanningsverplichting of resultaatsverplichting? In dit artikel worden de verschillen tussen een inspanningsverplichting en een resultaatsverplichting besproken.

Inspanningsverplichting
Is er sprake van een inspanningsverplichting? Dan is degene die moet presteren (bijvoorbeeld: een boek schrijven), slechts verplicht zich voldoende in te spannen voor het behalen van het beoogde resultaat.

Heeft deze partij zich voldoende ingespannen om het beoogde resultaat te behalen maar wordt dat toch niet behaald? Bij een inspanningsverplichting is er dan geen sprake van een tekortkoming (wanprestatie).

Resultaatsverplichting
Bij een resultaatsverplichting moet een bepaald resultaat worden behaald. Voorbeeld: het manuscript voor het boek moet op een bepaalde datum worden aangeleverd.

Wordt dit afgesproken resultaat niet behaald (in het voorbeeld: het manuscript wordt niet aangeleverd)? Dan is er bij een resultaatsverbintenis sprake van een tekortkoming. Het maakt daarbij in principe niet uit hoezeer die partij zich heeft ingespannen om het afgesproken resultaat te behalen.

Een inspannings- of een resultaatsverplichting: de relevantie
Wat is de relevantie van de keuze voor een inspannings- of een resultaatsverplichting? Die blijkt wanneer de partij die moet presteren, tekortschiet.

Om bijvoorbeeld schadevergoeding te kunnen eisen, de overeenkomst te kunnen ontbinden en/of de eigen (betalings)verplichting te kunnen opschorten, moet er sprake zijn van een tekortkoming van de wederpartij. Is er een resultaatsverplichting en wordt het afgesproken resultaat niet geleverd? Dan staat daarmee in beginsel het tekortschieten vast. Is er een inspanningsverplichting dan moet worden aangetoond dat de overeengekomen inspanning niet is geleverd. In de regel is dit veel moeilijker aan te tonen.

Tip
Zorg dat het duidelijk is of een resultaat of een inspanning moet worden geleverd. Wordt een resultaats- of een inspanningsverplichting niet nagekomen? Lees in dit artikel hoe u daarmee om moet gaan.

Heeft u vragen?
Vraagt u zich af of u of er sprake is van een inspannings- of een resultaatsverplichting? Of wilt u weten hoe u uw eigen positie voor de toekomst (nog) beter kan indekken? Wij helpen u graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp?
In het artikel “Uw contractspartij komt een resultaats- of een inspanningsverplichting niet na. Wat te doen?” leest u wat de stappen zijn die u kunt zetten als de andere partij de verplichting niet nakomt.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl