Contracteren via social media, kan dat?

8 mei 2020

Contracteren via WhatsApp, Wordfeud, Facebook, Twitter of Pinterest, kan dat?

Veel communicatie verloopt tegenwoordig via WhatsApp, Facebook, Twitter en andere social media. Ook direct messaging via bijvoorbeeld spelapplicaties, zoals Wordfeud, mag daarbij niet worden vergeten. Is het ook mogelijk om op deze manier een contract te sluiten?

Een overeenkomst komt tot stand doordat een aanbod wordt gedaan en dit vervolgens wordt aanvaard.

Vormvrijheid
Naar Nederlands recht geldt voor de meeste contracten dat partijen zelf mogen bepalen op welke manier deze worden gesloten (bijvoorbeeld schriftelijk of mondeling). Dit heet vormvrijheid.

WhatsApp, Wordfeud, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest of andere social media
Betekent het voorgaande dat contracten ook kunnen worden gesloten via WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest of andere social media? Of via direct messaging bij spelapplicaties zoals Wordfeud en Fight List? Het is wellicht niet het eerste wat opkomt wanneer aan contracten wordt gedacht. Dat is echter geen reden om het niet mogelijk te laten zijn. 

Stap 1: geen belemmerende vormvoorschriften
De eerste voorwaarde is uiteraard dat er geen vormvoorschriften zijn die hieraan in de weg staan. Zoals hiervoor aangegeven, geldt voor de meeste overeenkomsten vormvrijheid. 

Stap 2: aanbod en aanvaarding mogelijk?
De tweede voorwaarde is dat het mogelijk is via de betreffende applicatie een aanbod uit te brengen en een aanbod te aanvaarden. Bij sommige applicaties is dat gemakkelijker dan bij anderen. 

Zo kunnen via WhatsApp vrij grote tekstberichten worden gewisseld. Partijen kunnen gemakkelijk op elkaar reageren. Via WhatsApp een aanbod uitbrengen en dit aanvaarden, is op zich mogelijk. Eventueel zijn er meerdere berichten nodig wanneer de tekst het maximale aantal woorden overschrijdt. Dat is misschien niet handig maar binnen bepaalde grenzen is dat te overkomen. 

Soms is wat meer creativiteit nodig. Zo geldt voor Twitter het (voor een overeenkomst zeer) beperkte maximumaantal van 280 leestekens. Dat vraagt voorzichtigheid. Het aanbod en de aanvaarding (en daarmee het contract) moeten namelijk weergeven wat bedoeld is daarmee over te brengen. Dan zijn er nog applicaties waarbij geen teksten kunnen worden gewisseld, zou het bijvoorbeeld via foto’s moeten. Dat is misschien niet bijzonder handig, maar het kan wel.

Conclusie
Het voorgaande betekent dat het op zich mogelijk is om overeenkomsten via social media te sluiten. Er gelden twee voorwaarden. In de eerste plaats mogen er geen vormvoorschriften zijn die hieraan in de weg staan. In de tweede plaats moet de inhoud van de overeenkomst zo zijn dat dit (onder andere qua omvang) past binnen de applicatie. 

Is het een ideale manier van contracteren? Dat zal het vaak niet zijn, zeker niet wanneer het contract omvangrijk is en/of de belangen groot zijn. Dat deze applicaties op zich niet ingericht zijn voor het sluiten van contracten, betekent echter niet dat daarom geen rechtsgeldige overeenkomsten via deze media kunnen worden gesloten.

Tip 
Hoe een overeenkomst ook wordt gesloten, het is goed ervoor te zorgen dat kan worden bewezen dát deze is gesloten en wat de inhoud hiervan is. 

Heeft u vragen?
Vraagt u zich af of door u gemaakt afspraken als een contract zijn aan te merken? Of wilt u weten hoe u kunt optreden wanneer dergelijke afspraken niet worden nagekomen? Wij helpen u graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl