Contracteren via social media, kan dat?

1 november 2022

Contracteren via WhatsApp, Wordfeud, Facebook, Twitter of Pinterest, kan dat?

Veel communicatie verloopt tegenwoordig via WhatsApp, Facebook, Twitter en andere social media. Ook direct messaging via bijvoorbeeld spelapplicaties, zoals Wordfeud mag daarbij niet worden vergeten. Is het ook mogelijk om op deze manier een contract te sluiten?

Een overeenkomst komt tot stand doordat een aanbod wordt gedaan en dit vervolgens wordt aanvaard.

Vormvrijheid
Naar Nederlands recht mogen partijen bij de meeste contracten zelf bepalen hoe deze worden gesloten; bijvoorbeeld schriftelijk of mondeling. Dit heet vormvrijheid.

WhatsApp, Wordfeud, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram of andere social media
Betekent het voorgaande dat contracten ook kunnen worden gesloten via WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram of andere social media? Of via direct messaging bij spelapplicaties zoals Wordfeud en Fight List? Het is waarschijnlijk niet het eerste wat opkomt wanneer aan contracteren wordt gedacht. Dat is echter geen reden waarom het niet mogelijk zou zijn.

Stap 1: geen belemmerende vormvoorschriften
De eerste voorwaarde is uiteraard dat er geen vormvoorschriften zijn die hieraan in de weg staan. Zoals hiervoor aangegeven, geldt voor de meeste overeenkomsten vormvrijheid. Soms is het echter verplicht een overeenkomst schriftelijk te sluiten. 

Stap 2: aanbod en aanvaarding mogelijk?
De tweede voorwaarde is dat het mogelijk is via de betreffende applicatie een aanbod uit te brengen en een aanbod te aanvaarden. Bij sommige applicaties is dat gemakkelijker dan bij anderen. 

Zo kunnen via WhatsApp vrij grote tekstberichten worden gewisseld. Partijen kunnen gemakkelijk op elkaar reageren. Via WhatsApp een aanbod uitbrengen en dit aanvaarden, is op zich mogelijk. 

Soms is wat meer creativiteit nodig. Wordt gebruik gemaakt van een systeem waarbij het aantal tekens van een bericht, is beperkt? Denk bijvoorbeeld aan Twitter of de berichtenfunctie van Wordfeud. Dan zijn wellicht meerdere berichten per keer nodig. Verder vraagt voorzichtigheid. Het aanbod en de aanvaarding (en daarmee het contract) moeten namelijk weergeven wat bedoeld is daarmee over te brengen. Dan zijn er nog applicaties waarbij geen teksten kunnen worden gewisseld, zou het bijvoorbeeld via foto’s moeten. Dat is misschien niet bijzonder handig, maar het kan wel.

Bewijs
Zorg er wel voor dat kan worden bewezen dat een overeenkomst is gesloten en wat de inhoud hiervan is. Bij sommige applicaties verdwijnen teksten na een bepaalde tijd. Let daar bijvoorbeeld ook op bij WhatsApp, dat door een gebruiker zo kan worden ingesteld dat berichten maar voor korte tijd bewaard blijven. Maak zo nodig foto’s van de tekst.

Conclusie
Het voorgaande betekent dat het op zich mogelijk is om overeenkomsten via social media te sluiten. Er gelden twee voorwaarden. In de eerste plaats mogen er geen vormvoorschriften zijn die hieraan in de weg staan. In de tweede plaats moet de inhoud van de overeenkomst zo zijn dat dit (onder andere qua omvang) past binnen de applicatie. 

Is het een ideale manier van contracteren? Dat zal het vaak niet zijn, zeker niet wanneer het contract omvangrijk is en/of de belangen groot zijn. Dat deze applicaties op zich niet ingericht zijn voor het sluiten van contracten, betekent echter niet dat daarom geen rechtsgeldige overeenkomsten via deze media kunnen worden gesloten.

Tip 
Hoe een overeenkomst ook wordt gesloten, het is goed ervoor te zorgen dat kan worden bewezen dát deze is gesloten en wat de inhoud hiervan is.  

Heeft u vragen?
Vraagt u zich af of door u gemaakt afspraken als een contract zijn aan te merken? Of wilt u weten hoe u kunt optreden wanneer dergelijke afspraken niet worden nagekomen? Wij helpen u graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl