AVG en foto’s: hoe zit dat?

22 mei 2020

Er worden dagelijks heel wat foto’s gemaakt. Sommige zijn alleen voor eigen gebruik. Andere worden ook gedeeld. Mag je zomaar foto’s maken en hoe zit het met het delen hiervan? Hoe zit dit privacyrechtelijk (waaronder de AVG)?

Een foto is zo gemaakt, zeker met een telefoon. Ze zijn ook zo gedeeld, via WhatsApp, Facebook, LinkedIn, websites etc. Er zijn ook foto’s die meteen na het nemen daarvan worden vergeten. Waar vaak niet bij wordt stilgestaan, is dat het privacyrecht hierop van toepassing kan zijn. Dat geldt ook voor privé foto’s. Waar moet u rekening mee houden?

Zijn foto’s persoonsgegevens?
Wanneer mensen die op een foto staan, identificeerbaar zijn, dan heb je te maken met persoonsgegevens. Wanneer is iemand identificeerbaar? Soms is dat direct duidelijk, bijvoorbeeld wanneer iemands gezicht close-up is gefotografeerd. Let echter ook op andere situaties. Soms is iemand op zich niet direct herkenbaar in beeld, maar zullen anderen die persoon toch herkennen. Dat kan bijvoorbeeld door de kleding (de bruidsjurk), de situatie (een foto waarop alleen een heel donker silhouet van iemand zichtbaar is maar waarop het naambordje van die persoon naast de kamerdeur goed leesbaar in beeld is), een kenmerkende houding of een combinatie van elementen. 

Om te bepalen of iemand te identificeren is, moet rekening worden gehouden met alle middelen die daarvoor redelijkerwijs te gebruiken zijn. Het is niet nodig dat de betreffende persoon door iedereen kan worden herkend. 

Het voorgaande betekent dat mensen al vrij snel geacht moeten worden identificeerbaar te zijn. Daarmee zijn foto’s vrij snel persoonsgegevens.

Is de privacywetgeving van toepassing?
Indien er sprake is van persoonsgegevens, dan is de privacywetgeving daar in beginsel op van toepassing. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen, bijvoorbeeld bij persoonlijk gebruik. 

Wanneer iemand voor zichzelf foto’s maakt en ze ook privé houdt, dan is de privacywetgeving niet van toepassing. 

Maar wat gebeurt er wanneer u een foto wilt delen? Foto’s die daarvoor geschikt zijn, mogen binnen heel beperkte kring worden gedeeld. De Autoriteit Persoonsgegevens (de privacytoezichthouder) noemt als voorbeeld het delen binnen een kleine WhatsAppgroep. 

Wordt een foto op grotere schaal gedeeld, dan is de uitzondering niet meer van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan een openbare pagina, verhaals- en tijdlijnen op Facebook, Snapchat of Pinterest. Dan is de privacywetgeving (en dus ook de AVG) wel van toepassing.

Wanneer mogen foto’s onder de privacywetgeving worden gedeeld?
Op grond van de privacywetgeving mogen foto’s die niet onder persoonlijk gebruik vallen, alleen worden gedeeld indien dit mag op een van de grondslagen die in de AVG worden genoemd. In de meeste gevallen zal dit toestemming zijn. In bepaalde gevallen kan het moeilijk zijn deze te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een foto waarop meerdere mensen staan en verder niet bekend is wie ze zijn.

Houd er echter ook rekening mee dat een foto bijzondere persoonsgegevens kan bevatten. Is dat het geval, en is er geen sprake van persoonlijk gebruik, dan mogen deze alleen worden gedeeld indien aan strenge voorwaarden is voldaan.

Is het belangrijk dat aan het privacyrecht wordt voldaan?
De naleving van de privacywetgeving wordt door de (Europese) wetgevers van groot belang geacht. Daarom staat op het niet naleven daarvan vaak sancties. Dit kunnen boetes zijn (die hoog kunnen zijn) en andere maatregelen. Dat geldt ook voor particulieren. Het voorgaande betekent dat het belangrijk is dat ook ten aanzien van foto’s wordt voldaan aan het privacyrecht. Voor bedrijven en instellingen geldt verder dat dit bijdraagt aan hun professionele uitstraling.

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op
Vraagt u zich af of u een bepaalde foto mag delen via internet? Of wilt u weten wat u moet doen om aan de eisen van de privacywet- en regelgeving te voldoen bij het delen van foto’s? Wij helpen u graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl