AVG en foto’s: hoe zit dat?

6 december 2022

Foto’s op social media of in WhatsAppgroepen? Dat mag niet altijd zomaar. De AVG kan van toepassing zijn.

Er worden dagelijks heel wat foto’s gemaakt. Sommige zijn alleen voor eigen gebruik. Andere worden ook gedeeld. Mogen foto’s zomaar worden gedeeld via social media en/of WhatsAppgroepen? Is de AVG van toepassing op foto’s?

Een foto is zo gemaakt, zeker met een telefoon. Ze zijn ook zo gedeeld, via WhatsApp, Facebook, LinkedIn, websites etc. Waar vaak niet bij wordt stilgestaan, is dat het privacyrecht (waaronder de AVG) ook op foto’s van toepassing kan zijn. Dat geldt ook voor privéfoto’s. Waar moet u rekening mee houden bij het delen van foto’s op social media of in WhatsAppgroepen?

Is de AVG van toepassing op foto’s? 
Of de AVG van toepassing is op foto’s, hangt van aan aantal factoren af. In de eerste plaats moeten de foto’s persoonsgegevens bevatten. Verder mag er geen sprake zijn van ‘persoonlijk gebruik’. Dit wordt hierna uitgelegd.

Zijn foto’s persoonsgegevens?
Zijn mensen op een foto identificeerbaar zijn, dan gaat het om persoonsgegevens. Wanneer is dat het geval? 

Soms is het direct duidelijk dat iemand identificeerbaar is. Denk aan een foto waar iemand duidelijk herkenbaar op staat, bijvoorbeeld een close-up van het gehele gezicht. Let echter ook op bij andere situaties. Soms is iemand op zich niet direct herkenbaar in beeld, maar zullen anderen die persoon toch herkennen. Dat kan bijvoorbeeld door kenmerkende kleding (bijvoorbeeld de bruidsjurk), de situatie (bijvoorbeeld een foto waarop alleen een heel donker silhouet van iemand zichtbaar is maar waarop het naambordje van die persoon naast de kamerdeur goed leesbaar in beeld is), een kenmerkende houding of een combinatie van dit soort elementen. 

Om te bepalen of iemand te identificeren is, moet rekening worden gehouden met alle middelen die daarvoor redelijkerwijs te gebruiken zijn. Het is niet nodig dat de betreffende persoon door iedereen kan worden herkend. Het voorgaande betekent dat mensen op foto’s al vrij snel identificeerbaar zullen zijn. Daarmee bevatten foto’s vrij snel persoonsgegevens.

(Geen) persoonlijk gebruik
Indien een foto persoonsgegevens bevat, dan is de privacywetgeving (waaronder de AVG) daar in beginsel op van toepassing. Er is echter een uitzondering voor persoonlijk gebruik. 

Wanneer iemand foto’s voor zichzelf maakt en deze ook privé houdt, dan is de privacywetgeving niet van toepassing. 

Maar wat gebeurt er wanneer u een foto wil delen? Foto’s die daarvoor geschikt zijn, mogen binnen heel beperkte privékring gewoon worden gedeeld. Dan is de privacywetgeving (waaronder de AVG) niet van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens (de privacytoezichthouder) noemt als voorbeeld het delen binnen een kleine WhatsAppgroep. Uiteraard moet ook dan respectvol worden omgegaan met de privacy van de mensen die op de foto(‘s) staan.

Wordt een foto op grotere schaal gedeeld? Dan is er geen sprake meer van persoonlijk gebruik. Het maakt niet uit of degene die het doet, dit zelf ook zo ervaart. Denk bijvoorbeeld aan openbare pagina’s, verhaals- en tijdlijnen op Facebook, Snapchat of Pinterest. Dan is de privacywetgeving (en dus de AVG) wel van toepassing.

Wanneer mogen foto’s onder de AVG worden gedeeld op social media of WhatsAppgroepen? 
Is er geen sprake van persoonlijk gebruik, zoals hiervoor genoemd? En worden de foto’s openbaar gemaakt? Dan mag dit alleen indien dit mag op één van de grondslagen die in de AVG worden genoemd. In de meeste gevallen zal dit toestemming zijn. In bepaalde gevallen kan het moeilijk zijn deze te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een foto waarop meerdere mensen staan en waarvan verder niet bekend is wie ze zijn. Dat is echter geen reden om een foto dan zonder toestemming te delen.

Houd er echter ook rekening mee dat een foto bijzondere persoonsgegevens kan bevatten. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands religie, seksuele gedrag of gerichtheid, ras en/of politieke opvattingen. Denk bijvoorbeeld aan een foto waarop iemand biddend in een kerk staat afgebeeld. Bevat een foto bijzondere persoonsgegevens? En is er geen sprake van ‘persoonlijk gebruik’? Dan mogen deze alleen worden gedeeld indien aan strenge voorwaarden is voldaan. 

Uitzonderingen voor o.a. journalistieke foto’s
Worden de foto’s gebruikt voor journalistieke doeleinden? Of alleen voor academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen? Dan zijn niet alle bepalingen van de privacywetgeving hierop van toepassing. 

Is het belangrijk dat aan het privacyrecht wordt voldaan?
De naleving van de privacywetgeving wordt door de (Europese) wetgevers van groot belang geacht. Daarom staat op het niet naleven daarvan vaak sancties. Dit kunnen boetes zijn (die hoog kunnen zijn) en andere maatregelen. Dat geldt ook voor particulieren. Ook daarom is het belangrijk dat ook bij foto’s wordt voldaan aan het privacyrecht. Voor bedrijven en instellingen geldt verder dat dit bijdraagt aan hun professionele uitstraling.

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op
Vraagt u zich af of u een bepaalde foto mag delen, bijvoorbeeld via internet? Of wil u weten wat u moet doen om aan de eisen van de privacywet- en -regelgeving te voldoen bij het delen van foto’s? Wij helpen u graag. Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijne Elassaiss-Schaap via elassaiss@elassaiss.nl of via 0344 – 227 030.

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl