Ondernemingsrecht

Vanuit specialistische kennis naar de meest bruikbare oplossing zoeken

Ondernemers hebben dagelijks te maken met juridische kwesties. Advocatenkantoor Elassaiss heeft jarenlange ervaring met het bijstaan van ondernemers.

Vanuit onze kennis zoeken wij de voor onze cliënten meest bruikbare oplossingen.

Omdat ondernemers meestal geen juristen zijn, worden stukken zoveel mogelijk in “gewone taal” geschreven. Een cliënt heeft immers pas wat aan een advies of een overeenkomst wanneer het voor hem/haar te begrijpen is. Dat geldt ook voor processtukken.

Is er sprake van een conflict, dan procederen wij indien dat nodig is. Waar mogelijk, proberen wij dat echter te voorkomen. Ook in situaties waarin de belangen ver uiteen liggen, zoeken wij naar oplossingen. Deze hoeven niet juridisch te zijn. Dit geldt zowel voor onderhandelingen (over bijvoorbeeld nieuwe contracten of zekerheden) als bij procedures.

Onder meer adviseren en procederen wij over de volgende ondernemingsrechtelijke onderwerpen:

  • fusies en overnames
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • aandeelhoudersgeschillen
  • vof-contracten (en de beëindiging daarvan)
  • maatschapscontracten (en de beëindiging daarvan)
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • financieringen en zekerheden (zoals pand, hypotheek en borgstellingen)
  • (handels)contracten
  • situaties waarin wederpartijen hun afspraken niet (correct) nakomen, zoals incasso’s
  • beslag en executie
Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Advocaat financieringen, zekerheden en bankrecht
Financieringen, zekerheden en bankrecht
Advocaat contracten & incasso
Contracten & incasso

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl