Contracten & incasso

Zelf precies begrijpen wat in uw contracten staat

Contracten spelen een belangrijke rol in de dagelijkse ondernemerspraktijk. Vaak zijn daar grote belangen mee gemoeid. Deze kunnen financieel zijn, maar dat hoeft niet. Het valt ons op dat het regelmatig voorkomt dat ondernemers niet precies weten wat in hun contracten staat. Zelfs bij grote belangen.

Wij willen dat onze cliënten precies begrijpen wat in de door hen te sluiten contracten staat. Daarom worden contracten in heldere bewoordingen opgesteld. Alle afspraken worden zorgvuldig vastgelegd, op een wijze die past bij de cliënt en de betreffende situatie.

Door onze ervaring zijn wij in staat om – ook bij onderhandelingen waarin de belangen van partijen ver uiteen liggen – kansen te vinden om voor onze cliënten het maximale te bereiken. Dit geldt zowel bij onderhandelingen over nieuwe contracten als bij geschillen over bestaande contracten.

Helaas komen partijen niet altijd hun afspraken en andere verplichtingen na. Denk bijvoorbeeld aan debiteuren die facturen niet betalen. In die situaties adviseren wij cliënten over de manier waarop zij dit alsnog kunnen afdwingen. Indien de cliënt dat wil, helpen wij bij het uitvoeren daarvan. Zo nodig voeren wij gerechtelijke procedures. Indien wij denken dat een cliënt weinig kans op succes heeft, zeggen wij dat eerlijk. Uiteraard wordt altijd met de cliënt onderzocht of een minnelijke oplossing mogelijk is.

Ook adviseren en procederen wij regelmatig over het (be)eindigen van contracten.

Wat doen wij?


Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen van commerciële overeenkomsten. Daarnaast adviseren en procederen wij regelmatig over onder andere de volgende onderwerpen:

  • de uitleg van overeenkomsten
  • het niet nakomen door een partij van zijn (betalings)verplichtingen
  • de vraag of onderhandelingen (nog) mogen worden afgebroken
  • algemene voorwaarden
  • per e-mail/via internet gesloten contracten
  • koop- en verkoopcontracten
  • distributieovereenkomsten
  • financiële overeenkomsten
  • diverse andere handelscontracten
  • beslag en executie

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl

Neem vrijblijvend contact op

0344 – 227 030
info@elassaiss.nl